Document

advertisement
Fråga till frågestunden H-000145/2011
till kommissionen
Sammanträdesperiod: april 2011
Artikel 116 i arbetsordningen
Hans-Peter Martin (NI)
Angående: En omfördelning av de finansiella resurserna efter kärnkraftskatastrofen
Är kommissionen beredd att mot bakgrund av kärnkraftskatastrofen i Japan omfördela finansiella
medel ur EU:s budget som hittills varit öronmärkta för kärnenergi – särskilt 2,2 miljarder euro för
kärnfusionsforskning – så att de i stället går till stöd för användning av olika typer av förnybar energi?
Ingiven: 22.3.2011
de
861665.SV
PE 451.673
Download