Document

advertisement
Fråga till frågestunden H-000145/2011
till kommissionen
Sammanträdesperiod: april 2011
Artikel 116 i arbetsordningen
Hans-Peter Martin (NI)
Angående: En omfördelning av de finansiella resurserna efter kärnkraftskatastrofen
Är kommissionen beredd att mot bakgrund av kärnkraftskatastrofen i Japan omfördela finansiella
medel ur EU:s budget som hittills varit öronmärkta för kärnenergi – särskilt 2,2 miljarder euro för
kärnfusionsforskning – så att de i stället går till stöd för användning av olika typer av förnybar energi?
Ingiven: 22.3.2011
de
861665.SV
PE 451.673
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards