Utblick Europa - Energiföretagen Sverige

advertisement
Utblick Europa - Vinterpaketet från EU och hur det kan påverka
fjärrvärmebranschen i Sverige
Daniel Wennick
Vinterpaketet - bakgrund
• Presenterades 30 november av Europeiska
kommissionen
• Flertal lagförslag: förnybartdirektivet,
energieffektivisering, styrningssystem och
marknadsdesign
• Ambitionen att bli klart med allt i år i
Europaparlamentet
Presentation
2017-04-26
2
Vinterpaketet – varför så bråttom?
• Kommissionen byts ut
under 2019
• Viktigt område för EU
• Brexit och kritik – vill visa
handlingskraft
Presentation
2017-04-26
3
EUs beslutsprocess
Förslag
Kommissionen
Reviderat förslag
Kommissionen
Första läsning
Parlamentet &
Ministerrådet
Trilogförhandling
Kommissionen,
Parlamentet och
Ministerrådet
Andra läsning
Parlamentet &
Ministerrådet
(vid behov)
Presentation
2017-04-26
4
Påverkansmöjligheter i EU
Möjlighet att påverka beslut
100 %
Enskild
handläggare av
utkastet
Ansvarig
enhet inom
KOM
Generaldirektoraten
Kommissionärskollegiet
0%
Förslag
1:a läsningen
2:a läsningen
Förlikningskommittén
Presentation
2017-04-26
5
Vinterpaketet – påverkan fjärrvärmeföretag
• Energieffektivisering
–IMD
–Byggnadsanknuten energi vs tillförd energi
• Förnybartdirektivet
–1 procentsmålet
– TPA
– Hållbarhetskriterier
– Ursprungsgarantier
Presentation
2017-04-26
6
Vad gör Energiföretagen åt det?
• Tätt samarbete med svenska och
europeiska aktörer
• Bilaterala möten
• Egna aktiviteter: seminarier nätverksmöten
• Sprider våra positioner
Presentation
2017-04-26
7
Viktiga aktörer i Bryssel
• Europeiska kommissionen: Vice ordförande för
Energiunionen Maroš Šefčovič, Energi- och
klimatkommissionär Miguel Arias Cañete
• Europaparlamentet: Svenska Europaparlamentariker:
Fredrick Federley (c), Jytte Guteland (s), Jakop Dalunde
(mp), Gunnar Hökmark (m), Olle Ludvigsson (s),
Christofer Fjellner (m) och Linnéa Engström (mp).
• Ministerrådet: Svenska regeringens energiråd Truls
Borgström, miljöråd Martin Widstam och Ida Edwertz.
Presentation
2017-04-26
8
Energiföretagens samarbetspartners
• Europeiska organisationer: Euroheat
and Power, Eurelectric och GEODE
• Nationella organisationer: Finsk
Energi, Energi Norge, Dansk Energi,
SKL och LRF
• Företag: Vattenfall, Fortum och E.ON
Presentation
2017-04-26
9
Tack för er uppmärksamhet!
Frågor?
Presentation
2017-04-26
10
Download