MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT O-0130/09
i enlighet med artikel 115 i arbetsordningen
från Marielle De Sarnez, Baroness Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck och Sonia Alfano för ALDE-gruppen
till kommissionen
Angående:
Utvisning av afghanska asylsökande
Den 20 oktober 2009 utvisades 3 afghanska medborgare från Frankrike och 24 andra från
Storbritannien till Kabul med ett flygplan som chartrats gemensamt av Frankrike och Storbritannien.
 Anser kommissionen att Afghanistan är ett säkert land?
 Om Afghanistan inte kan betraktas som ett säkert land, bryter denna flygning enligt kommissionen
mot artikel 33 i Genèvekonventionen, som avser principen om förbud mot utvisning eller avvisning?
 Utgör denna gemensamma fransk-brittiska flygning enligt kommissionen en kollektiv utvisning?
 Anser kommissionen att en enskild bedömning på egna meriter av varje asylansökning är en
förutsättning för anordnande av en gemensam flygning?
Ingiven: 11.11.2009
Vidarebefordrad: 13.11.2009
Sista svarsdag: 20.11.2009
795992.SV
PE 401.947