1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Kammarrätten i

advertisement
Remiss
2015-05-13
S2015/3614/FST
Socialdepartementet
Enheten för familj och sociala tjänster
Kansliråd Karin Stillerud
Telefon 08–405 34 17
E-post [email protected]
Gemensam beredning har skett med
SB SAM, Ju DOM, Fi BA, FI OFA K, U UC, Ku KI, S FS
PM Förslag till avskaffande av fritidspeng i socialtjänstlagen (2001:453)
Remissinstanser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Riksdagens ombudsmän (JO)
Kammarrätten i Göteborg
Förvaltningsrätten i Karlstad
Diskrimineringsombudsmannen
Konsumentverket
Inspektionen för vård och omsorg
Socialstyrelsen
Myndigheten för handikappolitisk samordning Handisam
Barnombudsmannen
Statskontoret
Skolverket
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF
Institutet för social forskning vid Stockholms universitet SOFI
Malmö Högskola
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Arvika kommun
Askersunds kommun
Bodens kommun
Bollebygds kommun
Botkyrka kommun
Dorotea kommun
Gnosjö kommun
Gotlands kommun
Gullspångs kommun
Göteborgs kommun
Haparanda kommun
Hofors kommun
Malmö kommun
Mörbylånga kommun
Nacka kommun
Postadress
103 33 Stockholm
Telefonväxel
08-405 10 00
Besöksadress
Fredsgatan 8
Telefax
08-723 11 91
E-post: [email protected]
2
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Nykvarns kommun
Nässjö kommun
Ragunda kommun
Simrishamns kommun
Stenungsunds kommun
Stockholms kommun
Södertälje kommun
Timrå kommun
Umeå kommun
Uppsala kommun
Vännäs kommun
Västerås kommun
Åmåls kommun
Åtvidabergs kommun
Övertorneå kommun
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
Akademikerförbundet SSR
Barnens rätt i samhället (Bris)
Föreningen Sveriges socialchefer
Idéburna organisationer med social inriktning (Forum)
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU)
Nätverket mot socialt utanförskap
Majblommans riksförbund
Riksförbundet Frivilliga samhällsarbetare
Riksidrottsförbundet
Rädda Barnen
Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige (SIOS)
Sociala Missionen
Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kvinno- och tjejjourers riksförbund (SKR)
Sveriges Kulturskoleråd
Sveriges Makalösa föräldrar
Verdandi
Vision
Remissvaren ska
- ha kommit in till Socialdepartementet senast den 13 augusti 2015.
- skickas in i elektronisk form både i word- och pdf-format.
- skickas till följande e-postadresser:
[email protected] och
[email protected]
Var god ange remissens diarienummer S2015/3614/FST.
3
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i betänkandet.
Frågor kring remissen besvaras av Karin Stillerud, Socialdepartementet,
telefon 08–405 34 17.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker
det att svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
broschyr ”Svara på remiss. Hur och varför?” Broschyren kan beställas
från Regeringskansliet, Information Rosenbad, 103 33 Stockholm eller
hämtas från nätet: www.regeringen.se Utredningens betänkande finns
tillgängligt på regeringens hemsida.
Med vänlig hälsning
Per-Anders Sunesson
Departementsråd
Download