NÄR DU REMITTERAR, HÄR KOMMER NÅGRA RÅD

advertisement
Tips som underlättar prioritering av Din remiss till Hudkliniken
Remissmottagaren prioriterar utifrån uppgifterna i remissen. För att få ett bra underlag kom
ihåg att ta med:

Hur länge har patienten haft besvär/symtom?

Hur påverkar det patientens livsföring? Sjukskrivning? Arbetshinder? Funktionshinder?
Symtom som stör sömnen, t.ex. svår klåda? Oro för cancer? Psykisk påverkan, t.ex. barn
som vägrar gå till skolan?

Säker/misstänkt diagnos? Försök att precisera! Allergi är ingen diagnos! Om
diagnosförslag saknas, beskriv hudstatus/symtom så bra som möjligt.

Given behandling? Effekt? Avvakta effekt av behandling innan remiss skrivs om
tillståndet inte är svårt.

Vid begäran om bedömning av nevi/prickar/hudtumörer, ange klart om
malignitetsmisstanke finns och vad detta grundas på!
Download