OSCE-exempel 2013 2 delar. A: a-HLR : Individuell

advertisement
OSCE-exempel 2013
2 delar.
A: a-HLR : Individuell examen på simulator. Kunna handlägga
hjärtstopp inklusive läkemedel och doser. C.a. 15 minuter.
B: Multistations-OSCE:
Minst 6 stationer a´ 5-7 min. De övriga stationerna kan utgöras av
internmedicin o/e infektion o/e hud o/e geriatrik o/e primärvård.
Du ska kunna genomföra adekvat lokalt status samt kunna föreslå
lämplig åtgärd. Förutom det tekniska kunandet bedöms också
patientkontakt och bemötande samt etiskt och empatiskt utförande.
Exempel på stationer som kan förekomma:
Internmedicin:
Del av somatiskt status alltid med patologiskt fynd
EKG-tagning/tolkning
Ledpunktion/injektion. Venpunktion/PVK.
Rektoskopi.
Infektion:
Som ovan med infektionsinriktning.
Hud:
Hudstatus (patient eller foto) + åtgärd
Geriatrik:
T ex bedömning av funktionsnivå med hjälp av bild + MMT-resultat
Minnesstatus.
Status / patologiskt fynd på åldrad patient.
Primärvård:
T ex årskontroll diabetes typ 2, behandling av astmapat med
utgångspunkt från PEF-dagbok, användning av doppler vid
bedömning av perifer cirkulation.
Download