Svar på remiss ”Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta

Svar på remiss ”Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta
tillstånd – hantering och prissättning”. SOU 2014:87
Remissvar, Apotekutredn SOU 2014 87, Sällsynta diagnoser.doc
S2014/9003/FS
Sturegatan 4a, Box 1386
172 27 SUNDBYBERG
Kontor +46 (0)8 764 49 99
www.sallsyntadiagnoser.se
[email protected]
Vi representerar tusentals sällsynta personer.
Tillsammans talar vi med en sällsynt stark röst.