Heimbygdas Rådslag 17 mars

advertisement
Heimbygdas Rådslag 17 mars
Heritage
Kulturarvet som reseanledning, nya utvecklingsmöjligheter för svensk turism
Dagens moderator är Maarja Edman, Höga kusten destinationsutveckling
10:00
Välkomna!
Sten Rentzhog, Heimbygda
Vad är kulturarvet och varför är det intressant?
Lars Amreus, Riksantikvarie
Vad vill den svenska turisten uppleva utomlands?
Barbro Holmberg, produktkoordinator Ving
Vad vill besökaren uppleva i Sverige
Maria Domeij, NCK
En sammanhållen politik för besöksnäringen - Får kulturarvet plats i den?
Britt Bohlin, regeringens utredare
12:00
Lunch
13:00
Kulturarvet i besöksnäringens nationella strategi
Elisabeth Haglund, ordförande Svensk Turism
Hur – erfarenheter från utvecklingsprojekt
Lena Johansson Riksantikvarieämbetet
adventuressweden.com – imageskapande genom ny kommunikation
Linda Wasell, JHT
Berättelsen och mytens betydelse
Sten Rentzhog, Heimbygda
Kulturturismens betydelse för besöksnäringens utveckling
Ulrika Nisser, Tillväxtverket
14.40
Kaffe och gruppsamtal
Om vi tror på detta, vad behöver göras?
Gemensam diskussion
Slutsatser, Svensk Turism, Riksantikvarieämbetet,
15.50
Sammanfattning och avslutning
Mats Forslund JHT
Download