Adaptiv brusreducering för CT-bilder

Adaptiv brusreducering för CT-bilder
Ungefär tio procent av alla röntgenundersökningar som utförs inom radiologisk verksamhet på
sjukhus och vårdcentraler är datortomografi (CT), men de utgör hela 50 procent av den totala
stråldosen som patienter utsätts för. Beroende på vilken dos och exponeringstid som patienten
utsätts för och även röntgenstrålningens sammansättning kan celldöd, strålsjukdom och cancer
inträffa. Därför är det viktigt att i så hög utsträckning som möjligt begränsa exponeringen för
strålning, i synnerhet för barn. I röntgensammanhang gäller samtidigt att ju högre stråldos desto
bättre bildkvalitet. Det är således angeläget att ta fram olika metoder för att kunna begränsa
patienterna för alltför hög exponeringen av röntgenstrålning.
Sapheneia har visat att det finns en stor potential för att kunna minska strålningen med hjälp av
bildbehandling. I första hand är det ökningen av brus vid lågdosundersökningar som förhindrar en
sänkning av stråldosen. Röntgenbilder som är optimerade med hjälp av bildprocessning innebär
en möjlighet för röntgenläkarna att sänka stråldosen proportionerligt, så att en minst lika bra bild
erhålls, fast med en lägre stråldos.
Tack vare den specifika användningen på kända typer av CT-bilder kan betydligt kraftfullare
metoder än traditionella generella brusreduceringsmetoder användas eftersom metoderna kan
optimeras för att användas inom en väldigt specifik domän. De nya metoderna för brusreduktion
ska baseras på inlärning, d v s systemet tränas på bilder från en viss domän. Systemet kommer
sedan att tack vare den erhållna domänkunskapen kunna estimera en bild med lågt brusinnehåll
från ett brusigt original.
Kontakt: Magnus Borga, [email protected]