DELITDEN - Bertil Burström

advertisement
Vinstgivande projekt med stor marknad för rätt företag!
”En bättre produkt inom miljösanering. A much better Product in Clean Tech.”
DELITDEN™
”Probably the best (and most tidy) Mousetrap in the World”
DELITDEN har elegant design och består av endast tre formsprutade plastdelar plus en fjäderbygel. Med greppet baktill
lyfter man fällan med högra handens tumme och pekfinger samt tömmer/laddar med långfingret. Fjäderkraften utlöses
oavsett om skadedjuret påverkar beteshållaren uppåt eller nedåt. Överlägsen andra fällor på alla punkter!
PATENTERAD

Ofarlig för barn, katter, fåglar. (Dolt bete och utlösningsmekanism. Fjäderbågen över ingångsöppningen ger extra skydd)
 Effektiv och human – avlivar omedelbart på avsett sätt. Missar aldrig! (Uppfyller kraven i ISO 10990-4: 1999).
 Stilren design. Låg höjd – därför lätt att placera i lådor, i bilen, under skåp etc.

Enkel att tömma och ladda med en hand. (Högerhandens tumme och pekfinger lyfter – långfingret tömmer/laddar.)
 Hygienisk. Fingergreppen är placerade långt från skadedjuret och ergonomiskt utformade.
 Extra sensibel utlösning i flera påverkansriktningar - utan att vara vibrationskänslig!
 Lätt att konstatera om fällan är laddad och aktiv. Betena är oåtkomliga när fällan slagit igen.
 Två beten med lång livslängd apteras redan på fabrik.

Miljövänlig och resursbesparande - fällan behöver inte kastas. (DELITDEN är ju så lätt att tömma/ladda).

Låg tillverkningskostnad. (Tre snabbmonterade delar. Vikt 35 gram).
*** Inte ens Stålmusen flyttar fällan, eftersom framtassarna står på den utskjutande bottenplattan! ***
DELITDEN kan saluföras via Internet och genom grossister/agenter i varuhus, järn-, färg- och bygghandel samt
dagligvaruhandel. Konsumentpris: Musfälla (94x60x35 mm): ca 25:-/st. Råttfällan är 1,6 ggr större och under
konstruktion. Lågt tillverkningspris ger hög vinst på lättbearbetad marknad. Skadedjursproblemen ökar. Fällor
för gnagare/skadedjur säljs i stora antal. I Europa säljs 100 miljoner fällor årligen. DELITDEN är patenterad.
Två beten attraherar
Vänster respektive höger sida
Musen/råttan hittar in
Skadedjuret oskadliggjort
Betena är lätta att byta
Igenslagen front
Lätt att tömma (och därmed laddad)
Funktion:
En horisontellt rörlig knipkäft är vridbar mot en fast egg i ett skänkelhus. I laddat
läge initieras stängning när den flexibla beteshållaren med sina två motvända
skråytor förs nedåt eller uppåt. När fällan är öppnad/laddad går den stängande
fjäderkraften precis bakom knipkäftens vridcentrum. Kraften från den utvändiga
fjäderbygeln utlöses då beteshållarens två skråytor påverkar en tapp på knipkäftens
insida. Den utvändiga fjäderklämman är lätt att montera och utgör ett extra skydd för
småbarn och husdjur.
Immaterialrätterna, patenten och designen är till salu!
Design- och Patentskyddad
© A.R.R. - All Rights Reserved
_________________________________
F:a FunkMent Bertil Burström
Össjö-Boarpsvägen 80
SE-266 91 Munka-Ljungby SWEDEN
Tel: (+46) 070- 583 32 82
E-post: [email protected]
www.bertilsuppslag.eu
2011-07-15/BIB
Download