mall för kallelse till SIP

advertisement
Kallelse/inbjudan till SIP-möte
Detta möte är till för
Här skriver vi namn och personnummer på den enskilde som mötet är till för. Kom ihåg att
denna kallelse inte får mejlas utan ska skickas per post!
Därför behöver vi det här mötet
Här fyller vi i en kort beskrivning om varför det behövs ett möte samt vilka som är
kallade/inbjudna. Professionella verksamheter som är aktuella i ärendet ska kallas till möte
medan det privata nätverket ska bjudas in.
Tillsammans gör vi en plan
Vi kommer att prata om vilka förändringar vi behöver göra. Vi bestämmer också vem av oss
som ska ta ansvar för vad.
Vi gör en plan för framtiden. En av oss utses till samordnare som ser till att planen följs upp.
Din verksamhet är viktig i ärendet och ska vara representerad på mötet. Om du själv får
förhinder ansvarar du för att hitta en lämplig ersättare som kan föra verksamhetens talan i
ärendet.
Dag och tid:
Plats:
Mötet kommer att ledas av:
Bifogat ser du en lista på alla som är kallade/inbjudna till mötet.
Välkommen!
Namn
Titel
Telefon
E-post
Har du frågor om mötet så kontakta mig gärna!
Download