Nya rekommendationer angående kontrollnivåer för Glukos med

1 (1)
2016-10-18
PNA-sektionen
Nya rekommendationer angående kontrollnivåer för Glukos med
HemoCue 201+ och RT
Ändringen innebär byte av Gluco Trol nivå 2 mot Gluco Trol nivå 1
Nivå 1,artikelnummer, MediCarrier; 57908
Nivå 3,artikelnummer, MediCarrier; 59348
Vi har sett över rutinerna med syftet att ensa rekommenderade kontrollnivåer vilket
underlättar arbetsprocesser och upptäckt av eventuella brister och problem på ett tidigt
stadium.
Kontroller ska analyseras med regelbundenhet för att säkerställa att instrument och
reagens ger rätt resultat, fungerar optimalt samt att personal kan hantera instrument och
reagens.
Denna rekommendation gäller för alla kunder som har PNA-kvalitetssäkringsstöd från
Karolinska
Universitetslaboratoriet.
Uppdaterade användarinstruktioner kommer inom kort.
Vid frågor kontakta:
PNA-supporten Karolinska Universitetslaboratoriet
Tel 08-123 910 69
E-post: [email protected]
Miriam Lindh Persson
Sektionschef
PNA-sektionen, Karolinska Universitetslaboratoriet