Förskoleklassernas blockplanering ABC-123 Vecka 13

advertisement
Förskoleklassernas blockplanering
ABC-123
Vecka 13-14
STAVELSER
Att kunna dela upp ett ord i stavelser är en del av den språkliga medvetenheten. Därför
är det bra att barnen blir vana vid begreppet stavelser. Vi vill göra barnen
uppmärksamma att man i svenska kan dela ett ord i mindre delar, där vokalen styr
delningen. När barnen lär sig läsa ett ord, kan de läsa en stavelse i taget. Varje stavelse
bildar ett ljud. Det blir lättare för dem, om de delar upp ord på detta sätt.
Enligt läroplanen är syftet att eleverna ska utveckla kunskaper i och om svenska
språket. Att kunna dela upp ord i stavelser, att sätta ihop stavelser med ord och att
träna minnet med stavelser.
•
Spela spel
•
Hoppa, klappa, räkna
•
Leka t.ex.följa John
•
Minneslekar
•
Arbetsblad
•
Använda bilder och föremål
TÄRNING
Att använda och synliggöra tärningen i matematiken är lärorikt och lustfyllt. Barnen
tränar antalsuppfattning och lär sig se sambandet symbol/antal/siffra. Att kunna känna
igen tärningsbilden utan att räkna prickarna, samt att göra barnen medvetna om att en
tärnings uppbyggnad ser likadan ut världen över samt att prickarna alltid är placerade
på samma vis.
Enligt läroplanen i matematik är uppdraget att arbeta med symboler för tal dvs att veta
vilket tal symbolerna på tärningen står för.
•
Spela spel
•
Arbetsblad
•
Praktiska övningar
•
Gemensamma gruppaktiviteter med tärning
Blockavslutning kommer respektive f-klass ha var för sig den 7/4.
Download