Öka den språkliga medvetenheten
Läs rim och ramsor. Hitta på egna rim. Rimma på varandras namn.
Vad finns det som rimmar på “katt”? Eller “polis”?
Prata om vilket ljud/bokstav ord börjar på. Era namn, favoritsaker,
o s v. Vad börjar “saft” med för ljud? Säg själva ljudet, inte
bokstavens namn, och dra om möjligt ut det lite extra så det blir
lättare för barnet att höra.
Lek “Vad skådar mitt norra öga, jo nånting som börja på ..fff..?”
och så får man gissa vad den andre ser och tänker på.
Låt barnet lyssna efter om ett visst ljud finns i olika ord. Finns ”sss”
i “busa”? “prutta” ? “godis”?
Dela upp orden i ljud. Låt barnet gissa vad det blir för ord av t ex
“a-p-a”. Börja med korta ord, och säg ljudet istället för
bokstavens namn.
Sätt ihop ord till nya ord. Vad blir det t ex om man sätter ihop
“gurka” och“näsa” - en gurknäsa!
Ta isär långa ord. Vad består ordet “fotboll” av? Eller “ingång”?
Och varför?
Prata om hur ord låter. Kommer ni på ord som låter konstigt?
Korta ord och långa ord? Är “val” ett kort eller långt ord? Och hur är
det med “nyckelpiga”?
Passa på och kolla hur många stavelser orden består av. Hur
många gånger kan man klappa?
Läs skyltar när ni är ute. Vad är det för bokstäver? Vad blir det
för ord?
www.snicksnacksnoken.se