pressmeddelande

advertisement
Olof Palmes gata 17 Ÿ 105 32 Stockholm
tel 08-508 970 00 Ÿ pressfax 08-508 978 89 Ÿ hemsida www.sif.se
1(2)
PRESSMEDDELANDE
••• ••• •• •• ••• •• •• ••• •• ••• •• •• ••• •• •• ••• •• •• ••• •• •• ••• •• ••• •• •• ••• •• •• ••• •• •• ••• •• •• ••• •• ••• •
Tf pressekreterare Kåre Grebäck, tel.: 08 508 978 36, 070 689 68 36, e-post: [email protected]
2001-04-26
Arbete till döds
Många tjänstemän har arbetsvillkor som gör dem sjuka!
SIF inbjuder till konferens om
Stressen i det nya arbetslivet
Den 8 maj 2001 kl 09.30-16.15
World Trade Center, sal New York,
Klarabergsviadukten 70 i Stockholm
-SIF kräver att man ska må bra på och av arbetet! Antalet långtidssjukskrivna tjänstemän har
ökat dramatiskt, och orsaken tycks vara just stress i arbetslivet, säger SIFs förste vice ordförande
Lilian Ringsand.
Att stress i jobbet verkligen är ett akut och angeläget problem för SIFs medlemmar framkommer
också av det mycket stora intresse man visat för konferensen den 8 maj. Konferenslokalen
kommer alltså att vara fullsatt, men det finns naturligtvis plats för intresserade journalister.
SIFs förste vice ordförande Lilian Ringsand inleder konferensen, och är därefter beredd att svara
på eventuella frågor.
Välkomna!
Frågor av praktisk natur ställs till Hanna Renberg, SIF, tel: 08-508 971 72
e-post: [email protected]
Övriga frågor om konferensen ställs till Irene Risbrandt, SIF, tel: 08-508 971 03
e-post: [email protected]
Se bifogat program
2(2)
SIF forts pressmeddelande
Stressen i det nya arbetslivet
Konferens i World Trade Center, 8 maj 2001
Program
08.30
Samling med kaffe
09.30
VÄLKOMMEN
Lilian Ringsand, 1:e vice ordförande SIF.
09.45
ÖKAD OHÄLSA - Hur ser det ut egentligen?
Birgitta Rolander, affärsområdeschef, Alecta Hälsa & Välfärd.
10.30
PAUS
10.45
ATT FÅ LIVET ATT GÅ IHOP -Yngre karriärmänniskors
arbets- och livsvillkor.
Fredrik Bengtsson, psykolog och konsult med specialisering
på stress och utbrändhetsproblematik, Ander & Lindström Partners.
12.0
LUNCH
13.0
ORGANISATIONER OCH HORMONER I FÖRÄNDRING
Organisatoriska aspekter på stress.
Bengt Arnetz, professor, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap,
Enheten för socialmedicin, Uppsala universitet.
14.30
KAFFE
15.0
SAMHÄLLETS MÖJLIGHETER ATT MOTVERKA
NEGATIV STRESS OCH UTMATTNING.
Oliver Renborg, ämnessakkunnig på Regeringskansliet och ledamot i
Mona Sahlins arbetsgrupp för att förnya arbetsmiljöpolitiken, redogör
för arbetsgruppens slutrapport.
16.15
KONFERENSEN AVSLUTAS
Download