Årsindex 2013 - Svensk Kyrkotidning

advertisement
Årsindex 2013
DEBATT
Arved Arvedson
Själavård och terapi.........................320
Kerstin Bergman
Svenska kyrkans särskilda bidrag i
klimatfrågan....................................490
LEDARE
Petra Carlsson
Vardagsvisioner för framtidens kyrka.3
Fattigmansterapi, folkteologi eller
finkultur?.......................................... 67
Läsa långsamt..................................235
Elin Engström
Traditionskramare och traditionslöshet................................................ 23
Förarbete för Guds rike...................255
De anställdas val?............................399
Mig blir aldrig svaret givet..............467
Peter Forsberg
Reva i Kristi kropp...........................163
Relevant kyrka................................339
Kalla mig gärna samhällsupplösare,
Jimmie!............................................419
Johan Blix
Gå inte i fällan att rekrytera ”superadministratörer” som kyrkoherdar...... 26
Margareta Brandby-Cöster
Moralism hjälper inte mot
klimatsorg.......................................440
Öppna, inslagna eller stängda
dörrar?.............................................508
Jakob Carlander
Skillnaden mellan att beskriva och
tolka................................................120
Fördomsfull hållning.......................144
Marie H. Carlsson m.fl.
Vi vill samtala om
själavårdsbegreppet.........................256
Elin Engström
Lära av utlandsförsamlingarna........ 25
Jan-Olof Aggedal
”Där bröllopsklockor ringa”............ 31
Hopp inför framtiden......................164
Kerstin Alberius
Att färdas väl
– välfärdsutredningen.....................445
Ingemar Andersson
Religiösa och ateistiska budskap i John
Lennons texter................................205
Tomas Axelson
Filmens världar och religionens
– en kort historieteckning................ 68
Film som samhällskritik – en dröm om
ett annat liv...................................... 73
Gunnel Axelsson Nycander
Sociala trygghetssystem – en tyst
revolution......................................... 50
Sigurd Bergmann
”Himlens utseende kan ni tyda men
inte tecknen för tiderna”.................. 96
Lars Björklund
Lärans tid är förbi – nu väntar
förundrans ödmjukhet..................... 11
Johan Blix
Eva Hambergs avgång och kyrkans
sekularisering..................................494
Boel Hössjer Sundman
Självutplånande tjänare eller expressiv
individualist?.................................... 95
En udda demokratisk fågel.............299
Makten över kvinnan......................531
Henrik Grimheden m.fl.
Brandby-Cöster slår in
öppna dörrar...................................489
Kristina Hellqvist
Strategi är att bära tillsammans......356
Stig Linde
Bättre än hjälp till självhjälp............. 43
Gemenskapande eller utförande av
tjänster?...........................................179
Diakonen i kyrkan och
i välfärdspolitiken............................355
Byråkratisera det
diakonala arbetet.............................439
Magnus Bodin
Kyrkans närvaro bland andra
samhällsaktörer...............................362
Marika Markovits
Mer krävs av kommunerna för att
bekämpa hemlösheten....................491
Christo Burman
Eskatologi som eskalerar................. 84
Göran Lundstedt
Falsk ödmjukhet..............................219
Biskop sökes....................................487
Peter Lööv Roos
En kyrka för alla?.............................275
Mikael Mogren
Den svåra samlingen.......................119
Guds levande ord............................319
Hanna Stenström
Den gemensamma drömmen.........143
Vinstintressen som hotar människovärdet..............................................199
En politisk verklighet för Svenska
kyrkan.............................................379
Mänsklig verklighet innesluten i en
gudomlig verklighet........................507
Tuija Nieminen Kristofersson
Om indragning av den finska stiftsadjunktstjänsten i Lunds stift..............121
Bertil Persson
Vad är egentligen ett demokratiskt
underskott?......................................380
Larsa Rännar, Birgitta Rännar
Jensen, Åke Svedén, Maria Bergius
Krämer & Anna Berglund
Orättvist om utlandskyrkan............. 24
Lars Sundberg
Samtal och själavård........................340
Varför är nästan bara präster arbetsledare?................................................381
ARTIKLAR
Magnus Abrahamson
Teologi för själavård........................382
Anders Bäckström
Begravningsriter i Sverige...............492
Lis Carlander
Visioner i vintertid........................... 12
Jakob Carlander
Att förstå sin egen talang
– handledarskap för blivande präster
och diakoner...................................276
Jourhavande präst på 112................389
Marie H. Carlsson m.fl.
En kluven verklighet.......................105
Björn Cedersjö
När kyrkorna tar ton........................ 47
Elisabeth Christiansson & Helena
Inghammar
Om diakoni och församlingsinstruktioner...............................................448
Gunnel Claesson
Reformation pågår – kvartersdiakoni i
Europa.............................................184
Henry Cöster
Professor Ratzinger har fel..............145
Varför och till vad – hur väljer vi
biskopar?.........................................223
Anna Cöster
Att vara kyrka på internet – Svenska
kyrkan i sociala medier...................400
Gudmund Danielson
Domkapitlens tillsynsuppdrag........242
Teresia Derlén
Smaka och se att Herren är god –
nattvardsteologi och realpresens i
handboksförslaget...........................424
Kerstin Dillmar
Sandkorn av trä.................................. 6
Eric Dominicus
Tankar efter ett besök på Athos......172
Gunnar Edqvist
Diakoniinstitutionernas relationer till
Svenska kyrkan...............................309
Helena Ekhem
Främlingsnyfikenhet.......................... 4
Anders Ekhem
Sekulariseringens välsignade tid........ 8
Thomas Ekstrand
Kyrkohandboksförslaget och de
kyrkliga handlingarna...................... 27
Per Hansson
Tillsyn över ämbetsbärare i Svenska
kyrkan och Church of England
– del 1 av 2.......................................128
Tillsyn över ämbetsbärare i Svenska
kyrkan och Church of England
– del 2 av 2.......................................147
Ulrica Hansson & Elisabeth Hjalmarsson
Fattigdomsbekämpning – i Sverige
och globalt......................................366
Inger Harlevi
Nikodemussamtalen – ett koncept för
hela landet.......................................516
Sara Hillert
Tala till oss…...................................126
Om organisation och Kristusbild....324
Christer Hugo
Tyska kyrkodagar...........................241
Mats Högelius & Maria Leijman
Gränsöverskridande
– men inte gränslös.........................442
Karin Jarnqvist
Som på film – filmens betydelse
för brudpars berättelser om sina
bröllop.............................................. 70
Elin Lockneus
Dopföräldrars uppfattningar om
dopet...............................................220
Lisa Lottadotter Gerenmark
Diakoni är påverkansarbete............360
Jonas Lundblad & Johan-Magnus
Sjöberg
Musikens teologi och det gåtfulla
folkets identitet...............................420
Elin Lundell
Kyrkan som
motståndsgemenskap.....................257
Karin Löfgren
Vi faller inte på knä
– vi reser oss upp!............................357
Mikael Mogren
Tecken i tiden – men borde inte
pengarna gå till annat?....................280
Tala gott, tala sant, tala kort...........300
Anders Moqvist
Ser du Mozart? Om Trollflöjten och
teologi.............................................236
Kristina Nedell
Församlingars, frivilligorganisationers
eller samhällets ansvar?...................180
Karin Johannesson
Mellan himmel och helvete............200
Jerker Ekvall
Minoritetskyrka i militärdiktatur –
erfarenheter i Burma......................262
Stefan Nilsson
Svenska kyrkan som
välfärdsaktör...................................278
Peter Juhlin
Samverkande diakonalt arbete i
Malmö.............................................181
Martin Nilsson
Toner ur Vägmärken.......................532
Jonas Falck
Evolutionslära och kristen tro........327
Dinosaurierna levde på jorden under
160 miljoner år – då fanns inte
människan.......................................428
Tro och vetande – en utebliven
debatt..............................................474
Liisa Jönsson Rickäng
Diakonicenter Vägkorset – samfinansierad diakoni..................................454
Jan Olov Fors
Panta rei – världsbild och språng....170
Religionsmöten i Burma – konflikt
och dialog........................................408
Thomas Kazen
Jesus och lagen................................496
Birgitta Larsson & Per Larsson
Tankar efter en resa i Burma..........167
Stig Linde
Verksamhetsindelning – verktyg för
församlingarnas diakonala arbete...189
Birgitta Fält
Men det skulle ju vara på livstid! Samtal om livet, via filmen..................... 78
Ulf Lindgren
Bakom hebreiska bokstäver döljer sig
djup teologi.....................................321
António Guterres
Tro och skydd av flyktingar............151
Sanna Lindström
”Man behöver få må bra, åtminstone
fyra timmar per dag”....................... 44
KG Hammar
Ett verktyg för det som är mer än jag –
efterföljelse på korsets väg..............509
Sanna Lindström & Stig Linde
Frågor som väcker nyfikenhet......... 53
Carola Nordbäck
Tio år med Missionsprovinsen
– del 1 av 2.......................................517
Tio år med Missionsprovinsen
– del 2 av 2.......................................539
Marit Norén
Mission från marginalen och liv
i överflöd.........................................405
Maria Ottensten
Min vision av framtiden................... 15
Marika Palmdahl
Ansvarsteologi – vi är sända till
varandra..........................................451
Hans-Evert Renérius
Bibliskt mörker och
Samuel Beckett...............................385
Sebastian Selvén
Tzimtzum – sammandragning och
samvaro...........................................286
Ellen Skånberg
Tro som bär.....................................266
Ingrid Skäremo
Kyrka utan kyrka............................. 10
Annika Spalde
Att följa Jesus genom ickevåld........259
Catharina Stenqvist
Dag och dagboken..........................512
Hanna Stenström
Kritisk granskning av
Gummibibeln..................................101
Judiska museets utställning
”Juden Jesus”...................................341
Thomas Söderberg
Gudstjänst i Liv och Kyrka.............122
Johannes Tirén
Kyrkan är full – vad gör vi nu?........471
Henrik Vitalis
Hantering av handlingar i kyrkans
församlingsvårdande verksamhet...187
Bengt Wadensjö
Gud i ett globalt samhälle och en
digital tid.........................................306
Prästkandidat utan kyrklig
förankring.......................................534
Cecilia Wassén
Judiska renhetsregler under
Jesus tid...........................................468
Susanne Wigorts Yngvesson
Clintologisk skattkammare
– våld, försoning och rättvisa i
Eastwoods filmer............................. 81
Kjell Wiklund
Kyrkoherde idag – församlingens
försteteolog?....................................346
Ida Wreland
Att vara närvarande......................... 14
Johannes Zeiler
Fredad zon eller öppet slagfält?.......536
Per Åkerlund
Den bortre parentesen..................... 34
s
RECENSIONER
Ingemar Bergmark
Mikael Mogren, Livets helighet,
Verbum 2013...................................432
Mats Bernerstedt
Filip Wijkström (red.), Civilsamhället
i samhällskontraktet. En antologi om
vad som står på spel, European Civil
Society Press 2012...........................211
Birgitta Brodd
Christer Hedin, Ingenting är anstötligare än sanningen. Religion och
politik hos Torgny Segerstedt, Molin
& Sorgenfrei 2013...........................393
Jakob Carlander
Rebecka Nordström Graf, Min man
dog tusen gånger, Albert Bonniers
förlag 2013.......................................349
Eskil Franck, Giv mig, min son, ditt
hjärta, Fri Tanke förlag 2013...........411
Petra Carlsson
Magnus Abrahamsson, Brott och
förlåtelse, Verbum förlag 2013........291
Kungliga Hovförsamlingen,
Prinsessan Estelles bönbok, Verbum
förlag 2013.......................................312
Olle Christoffersson
David Hellholm, Tor Vegge, Öyvind
Norderval & Christer Hellholm (red.),
Ablution, Initiation and Baptism. Late
Antiquity, Early Judaism and Early
Christianity, Walter de Gruyter & Co
2011.................................................154
Erik Dufva
Stefan Klint, Karin Långström Vinge
& Lina Sjöberg, Livet och Bibeln.
Bibelsamtal om relationer, Verbum
2012.................................................227
Stefan Klint, Karin Långström Vinge
& Lisa Mobrand, Livet och Bibeln.
Bibelsamtal om mångfald, Verbum
2012.................................................227
Marieanne Ekedahl
Sofie Walter, ”Det var en plågsam
stund, en stund af indre smärta”. En
psykobiografi över Lina Sandells sorgebearbetning mellan åren 1858-1861,
Artos och Norma 2013....................548
Jan Olov Fors
Joseph Ratzinger/Benedikt XVI, Jesus
från Nasaret. Från dopet i Jordan till
Kristi förklaring, Artos & Norma
2007.................................................108
Joseph Ratzinger/Benedikt XVI, Jesus
från Nasaret – del II. Från intåget i
Jerusalem till uppståndelsen, Artos &
Norma 2011....................................108
Tomas Fransson
Hans Swärd & Lena Engelmark (red.),
Fattigdom utan gränser, Carlsson
bokförlag 2012.................................332
Cristina Grenholm
Caroline Krook, Mötesplatser. Texter
som bjuder in till andakt och möten
med personligheter ur de fyra evangelierna, Verbum 2012....................... 88
Maria Holmgren
Ingela Bendt, De jobbar med hjärtat
här. Berättelser från grön helhet, Vårsta Diakonigård 2011........................ 57
Christer Hugo
Simone de Beauvoir, Brigitte Bardot
& Lolitasyndromet. Essäer, översättning och efterord av Anna Petronella
Fredlund, Modernista 2012.............173
Susanne Olsson (red.), Sällskapet.
Tro och vetande i 1900-talets Sverige,
Molin & Sorgenfrei Akademiska
2013.................................................523
Karl Högberg
John W. de Gruchy, Bekännelser av en
kristen humanist, Artos 2012..........330
Klas-Göran Karlsson
Göran Gunner, Folkmordet på
armenier. Sett med svenska ögon,
Artos 2012........................................ 16
Maria Leijman
Hans Swärd & Lena Engelmark (red.),
Fattigdom utan gränser, Carlssons
förlag 2012.......................................192
Stig Linde
Eva Jeppsson Grassman & Annika
Taghizadeh Larsson, Som ett andra
hem? Svenska utlandskyrkan i en tid
av globalisering och äldremigration,
Nationella institutet för forskning om
äldre och åldrande (NISAL), Linköpings universitet 2012....................... 36
Elisabeth Linde
Magnus Bodin, Ekonomiskt stöd i
församlingen, Verbum 2013............369
Ulf Lindgren
Benjamin Ekman & Henrik Rydell
Johnsén (red.), Soteria och gnosis.
Frälsning och kunskap i den tidiga
kyrkan, Artos förlag 2012................. 87
Kjell Petersson, Född av vatten och
ande, Artos 2012.............................133
Rainer Carls S.J., Ignatius av Loyolas
teologiska profil. Mellan riddarväsen,
renässans och reformation, Artos
förlag 2013.......................................245
Magnus Malm, Kännetecken. Att
söka Guds närvaro i en kaotisk värld,
Artos förlag 2013.............................500
Sanna Lindström
Gudrun Persson, Även vilan är en
uppgift, Ersta diakoni 2013.............477
Gudrun Persson, Till varandras tjänst
och glädje. Paramentavdelningen,
frimärksavdelningen och oblatavdelningen, Ersta diakoni 2013..............477
Elin Lockneus
Timothy J. Wengert, A Formula for
Parish Practice. Using the Formula of
Concord in Congregations, Eerdmans
2006.................................................246
Annika Spalde
Patrik Hagman, Om kristet motstånd,
Artos 2011.......................................268
Hanna Stenström
Göran Rosenberg, Plikten, profiten
och konsten att vara människa. Essä.
(Ny uppdaterad upplaga), Bonnier
Pocket 2013.....................................392
Susanne Olsson (red.), Sällskapet.
Tro och vetande i 1900-talets Sverige,
Molin & Sorgenfrei Akademiska
2013.................................................523
Karin Sundmark
Kyrkoårets gudstjänster 2012-2013.
En inspirationsbok, Argument förlag
2012.................................................132
Hans Swärd
Gunnel Axelsson Nycander (red.),
Pengar i handen. Sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger, Svenska kyrkans
internationella arbete och Nordiska
Afrikainstitutet 2011........................458
Björn Vikström
Jan Eckerdal, Folkkyrkans kropp. Einar
billings ecklesiologi i postsekulär
belysning, Artos 2012....................... 59
Michael Öjermo
Sven-Eric Liedman, Livstid, Albert
Bonniers förlag 2013.......................229
s
TEXT & TOLKNING
Första söndagen
efter trettondedagen........................ 18
Andra söndagen
efter trettondedagen........................ 19
Septuagesima................................... 38
Kyndelsmässodagen eller jungfru
Marie kyrkogångsdag....................... 39
Fastlagssöndagen............................. 61
Askonsdagen.................................... 62
Första söndagen i fastan................... 63
Andra söndagen i fastan................... 89
Tredje söndagen i fastan.................. 90
Midfastosöndagen............................ 91
Jungfru Marie bebådelsedag...........110
Palmsöndagen........................111 (113)
Skärtorsdagen........................112 (113)
Långfredagen.........................134 (137)
Påsknatten..............................135 (137)
Påskdagen..............................136 (137)
Annandag påsk.......................157 (137)
Andra söndagen i påsktiden............158
Tredje söndagen i påsktiden...........159
Fjärde söndagen i påsktiden............174
Femte söndagen i påsktiden............175
Bönsöndagen..................................193
Kristi himmelsfärds dag..................194
Söndagen före pingst.......................195
Pingstdagen.....................................213
Annandag pingst.............................214
Heliga trefaldighets dag eller
missionsdagen.................................215
Första söndagen efter trefaldighet...230
Andra söndagen efter trefaldighet...231
Tredje söndagen efter trefaldighet...247
Midsommardagen............................248
Den helige Johannes Döparens dag.249
Apostladagen....................................270
Sjätte söndagen efter trefaldighet....271
Kristi förklarings dag........................294
Åttonde söndagen efter
trefaldighet......................................295
Nionde söndagen efter
trefaldighet......................................313
Tionde söndagen efter
trefaldighet......................................314
Elfte söndagen efter trefaldighet.....334
Tolfte söndagen efter trefaldighet...335
Trettonde söndagen efter
trefaldighet......................................350
Fjortonde söndagen efter
trefaldighet......................................351
Femtonde söndagen efter
trefaldighet......................................374
Sextonde söndagen efter
trefaldighet......................................375
Sjuttonde söndagen efter
trefaldighet......................................394
Den helige Mikaels dag...................395
Nittonde söndagen efter
trefaldighet......................................413
Tacksägelsedagen............................414
Tjugoförsta söndagen efter
trefaldighet......................................415
Tjugoandra söndagen efter
trefaldighet......................................433
Alla helgons dag..............................434
Söndagen efter alla helgons dag.....435
Tjugofjärde söndagen efter
trefaldighet......................................461
Söndagen före domssöndagen........462
Domssöndagen...............................463
Första söndagen i advent.................481
Andra söndagen i advent.................482
Tredje söndagen i advent................483
Fjärde söndagen i advent................501
Julnatten..........................................502
Juldagen..........................................503
Annandag jul eller den helige
Stefanos dag....................................525
Söndagen efter jul...........................526
Nyårsdagen.....................................527
Söndagen efter nyår........................549
Trettondedag jul.............................550
Första söndagen efter
trettondedagen................................551
Sidnummer inom parentes = exegetisk
kommentar av Anna Runesson.
Text & tolkning har under detta
år skrivits av *Ulf Lindgren, Malin
Lindström, *Ingrid Malm Lindberg,
Pernilla Parenmalm, *Henning Plath,
*Ingrid Skäremo, Pierre Sund, Malin
Svensk Strindberg och *Kent Wisti.
Skribenter märkta med * har ingått i
2012 års fasta text & tolkning-stab.
PSALMER
En dag ska alla diktatorer falla.
Text: Stefan L. Holm,
musik: John Nyman........................251
En solig dag. Text: Myra Ekström,
musik: Hans Zimmergren..............292
Kärleken, den känner inga gränser.
Text: Bo Senter,
musik: Hans Kennemark................293
Du som skapat himlaljus.
Text: Eva-Stina Sjöberg,
musik: Anna-Karin Timan..............371
Vilken källa i musiken.
Text&musik: Sofia Wastesson.........479
Som fågeln i sin lund.
Text: Erland Svenungsson,
musik: svensk folkmelodi................480
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards