lane-ryr juni juli augusti 2016 klar

advertisement
LANE-RYRS
FÖRSAMLINGSBLAD JUNI JULI AUGUSTI 2016
KONTAKTA OSS
Sommar, sommar, sommar!
I Sverige tycker vi väldigt mycket om
sommaren. Efter regn, rusk, snöglopp
och isande vindar ska äntligen alla
sommarplaner realiseras. Drömmarna
om sol, ledighet och gemenskap ska
sjösättas. Mattan rullas ut för trädgårdsmöblerna. Det är lätt att det
blir lite krampartat. Att förväntan
blir så stor att vi inte förmår att njuta
av nuet. Vi blir så upptagna med att
förverkliga semesterplanerna att vi
glömmer att vara lediga. Glömmer att
lyssna in… .
I 2 Mosebok 6:9 finns ett intressant bibelord om just att lyssna. Gud har precis
talat till Mose. Han har förnyat löftet,
som han tidigare har gett till Abraham,
Isak och Jakob. Han påminner Mose om
att Israels barn ska få komma in i löfteslandet. Folket lever i Egypten under hårt
arbete och förtryck. Men Gud beskriver
hur han ska befria folket och föra dem ut
ur Egypten. Då kommer det intressanta. När Mose ska berätta för folket vad
Gud har sagt till honom så står det: ”Allt
detta talade Mose till Israels barn, men
de hörde inte på honom på grund av sin
otålighet och det hårda arbetet”. Märkligt. Folket lider under Faraos förtryck i
Egypten. De längtar efter frihet. Och när
Mose, deras ledare talar om just detta,
budskapet från Gud som möter deras
längtan – Så lyssnar de inte!
Så där kan det vara för dig och mig
också. Vi står mitt uppe i något som
upptar våra tankar. Mitt i det vill Gud
tala och försöker få vår uppmärksamhet.
Men vi är så upptagna att vi inte lyssnar.
Vi söker enbart mänskliga lösningar på
problemen och glömmer bort att lyssna
på Gud.
Sommaren och semestern är en möjlighet att slå av på takten. Att få låta Gud
tala. För Gud är allting möjligt. Men om
semestern blir ytterligare ett projekt,
ytterligare en punkt att bocka av på
att-göra-listan, då riskerar vi att missa
Guds tilltal. Jag skulle vilja uppmuntra dig
att ta vara på sommaren och ledigheten.
Låt det få bli en tid när Gud får tala in i
ditt liv. Ett ord från himmelen kan göra
hela skillnaden. Det kan vara skillnaden
”mellan Egypten och Kanaan”.
Ta dig tid och sök Guds vilja för framtiden. Ta tid med Gud, njut av solen, låt
stressen rinna av.
Efter sommaren öppnar sig också
”ett annat land” även för mig. Jag har
fått frågan om att arbeta som präst i
Uddevalla församling med inriktning på
ungdom och familj och har tackat ja till
det. På ett sätt är det som att få gå från
det ena välsignade landet till ett annat.
Från ett Kanaan till ett annat. Därför vill
jag tacka för två fina år i Lane Ryr, viss
om att vi kommer att fortsätta att ses i
olika sammanhang. Min sista planerade
gudstjänst i Lane Ryr blir den 28 augusti.
Väl mött då och under resten av sommarens gudstjänster i Lane Ryrs kyrka!
Med dessa ord vill jag önska dig en välsignad sommar!
Med vänlig hälsning
Liselotte malmqvist
Präst och församlingschef
Magnus Haglund, 64 21 14
[email protected]
Präst
Liselotte Malmqvist, 64 21 28
liselotte.malmqvistsvenskakyrkan.se
Organist
Per Weist, 68 12 26
[email protected]
Församlingspedagog
Ewa Widell 68 12 21
[email protected]
Vaktmästare
Helen Karlsson, 68 12 23
[email protected]
Kyrkbuss 0709-10 65 38
Adress:
Kyrkebyn 120, 451 93 Uddevalla
Hemsida:
www.svenskakyrkan.se/uddevalla
Swish-konto för kollekt:
123 346 60 42
Ansvarig utgivare:
Magnus Haglund
5/6 2 efter Trefaldighet
Kollekt: Agape World Ministries
(pastoratets barnhem i Uganda)
11.00 Mässa, Liselotte Malmqvist
12/6 3 efter Trefaldighet
Kollekt: Saronhuset
11.00 Gudstjänst, Kurt Olsson
19/6 4 e Trefaldighet
Kollekt: Svenska kyrkans internat. arbete
11.00 Gudstjänst med dop, Magnus Haglund
INVIGNING AV ÖVERVÅNINGEN
Lane Ryrs församlingshem har renoverats på övervåningen. Den gamla
lägenheten har gjorts om till kontor och personalkök.
25/6 Midsommardagen
Kollekt: Lane Ryrs musikverksamhet
16.00 Musikgudstjänst, Helena och Maria
Henriksson, Mikael Landberg,
Magnus Haglund, Kyrkskjuts
26/6 Söndag efter Midssommar
11.00 Ekumenisk mässa i Pingstkyrkan;
Dan Blessed, Magnus Haglund m.fl.
3/7 6 efter Trefaldighet
Kollekt: Svenska kyrkan i utlandet
11.00 Mässa, Magnus Haglund
10/7 Kristi Förklarings dag
Kollekt: Drottning Silvias mödrahem i Rio
de Janeiro
11.00 Gudstjänst, Liselotte Malmqvist
17/7 8 efter Trefaldighet
Kollekt: Missionsbåten Elida
11.00 Gudstjänst, Liselotte Malmqvist
DATUM ATT KOMMA IHÅG!
6/6 NATIONALDAGSKONSERT
Uddevalla kyrka 20.00 Uddevalla folkdansgille och
spelmanslag, Kammarkören,
präst Martin Åberg,
musiker: Birgitta Brodén, PerWeist,
Jonas Olofsson
25/6 MUSIKGUDSTJÄNST I
MIDSOMMARTID.
Lane Ryrs kyrka 16.00
En musikalisk upplevelse med närvaron i centrum. Helena och Maria
Henriksson-violin och sång, Mikael
Landberg-piano, präst Magnus Haglund. Kyrkskjuts
LANE RYRS KONFIRMANDER
LÄSÅRET 16/17
Konfirmanderna träffas i församlingshemmet onsdagar 14.30-16.30
Start: 21 september 14.30
Läger på Ängön 14 till 16 oktober och 31
mars till 2 april. Konfirmation i Lane Ryrs
kyrka 13 maj 2017
Magnus Haglund och Ewa Widell
INFÖR HÖSTEN:
Barngrupperna startar under vecka 37.
Ewa Widell besöker skolklasserna och
meddelar tiderna.
Pilgrimskören
Övar i församlingshemmet tisdagar
udda veckor kl 10.00-12.00
Start 30 augusti.
Kom och var med i vårat sångglada
gäng! Per Weist: 0522-68 12 26
Sykretsen
Tisdagar (jämna veckor) 10.00 – 12.00
i Lane-Ryrs församlingshem
Önskar du skjuts? Ring 0522-68 12 21 så
får du åka med i kyrkbussen.
Start tisdag 6 september.
24/7 9 efter Trefaldighet
Kollekt: Svenska kyrkans internat. arbete
11.00 Mässa, Hans-Gunnar Halmerius,
Kyrkskjuts
31/7 10 efter Trefaldighet
Kollekt: Agape World Ministries –
pastoratets barnhem i Uganda
11.00 Gudstjänst, Liselotte Malmqvist
7/8 11 efter Trefaldighet
Kollekt: Svenska kyrkans internat. arbete
11.00 Gudstjänst, Liselotte Malmqvist
14/8 12 efter Trefaldighet
Kollekt: Saronhuset
11.00 Gudstjänst Ingvar Humlén
21/8 13 e Trefaldighet
Kollekt: Diakoniinstitutionerna
11.00 Mässa, Magnus Haglund
28/8 14 e Trefaldighet
Kollekt: Ekum arbete, Kyrkornas världsråd
11.00 Gudstjänst, Avtackning av Liselotte
Malmqvist. Magnus Haglund.
Kyrkkaffe i församlingshemmet, Kyrkskjuts
Om du vill åka kyrkbuss, så ring:
0709-10 65 38 mellan kl 9.30 och 10.00.
Kyrkbussen går: 25/6 (bussen hämtar i tid till
kyrkaffet kl. 15.00), 24/7, 28/8
Download