månadsblad dec-jan12 - Adventkyrkan i Linköping

Nytt från Adventkyrkan
ADVENTKYRKAN
december 2012-januari 2013
i Linköping
Joh 1:1-18, 29-30
I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns
i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av
allt som finns till.
I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och
mörkret har inte övervunnit det.
Det kom en man som var sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett
vittne för att vittna om ljuset, så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv
var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset.
Det sanna ljuset, som ger alla människor ljus, skulle komma in i världen. Han var i
världen, och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte.
Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem
som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans
namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans
vilja, utan av Gud.
Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en
härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.
Johannes vittnar om honom och ropar: "Det var om honom jag sade: Han som
kommer efter mig går före mig, ty han fanns före mig."
Av hans fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom
Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har
någonsin sett Gud. Den ende sonen, själv gud och alltid nära Fadern, han har
förklarat honom för oss.
[…] Nästa dag såg [Johannes] Jesus komma, och han sade: "Där är Guds lamm som
tar bort världens synd. Det är om honom jag har sagt: Efter mig kommer en som går
före mig, ty han fanns före mig.
Gudstjänster & andra möten
lör 8 december
lör 5 januari
10:00 Bibelstudium / Bibelkul
10:00 Bibelstudium / Bibelkul
11:30 Gudstjänst
Bobby Sjölander
KOLLEKT: JULGÅVAN (RIKS)
11:30 Gudstjänst (?)
KOLLEKT TILL FÖRSAMLINGEN
lör 12 januari - temadag
evangelisation
SE MER INFO PÅ NÄSTA SIDA
13:00 Knytislunch
10:00 Bibelstudium / Bibelkul (*)
18:00 Sportkväll
Vasahallen, A-salen
Efteråt fika i kyrkan
lör 15 december
10:00 Bibelstudium / Bibelkul
/ Uppladdningen / Tonårsgruppen
11:30 Familjegudstjänst
KOLLEKT TILL FÖRSAMLINGEN
11:30 Gudstjänst
Willy Aronsen /
Daniel Hailemariam
KOLLEKT TILL FÖRSAMLINGEN
Mer info kommer senare, men planera för
en heldag med både lunch och kvällsmat!
lör 19 januari
13:00 Knytislunch
10:00 Bibelstudium / Bibelkul (*)
kväll Julfest
mer information på nästa sida
11:30 Gudstjänst
Ytterligare information saknas
KOLLEKT TILL FÖRSAMLINGEN
lör 22 december
10:00 Bibelstudium / Bibelkul
11:30 Julgudstjänst
KOLLEKT TILL FÖRSAMLINGEN
lör 29 december
10:00 Bibelstudium / Bibelkul
lör 26 januari
10:00 Bibelstudium / Bibelkul (*)
11:30 Gudstjänst
Ytterligare information saknas
KOLLEKT TILL EVANGELISATION OCH
SVENSKA BIBELSÄLLSKAPET (RIKS)
11:30 Gudstjänst (?)
KOLLEKT TILL FÖRSAMLINGEN
Varmt välkommen!
(*) Information saknas om Uppladdningen/Tonårsgruppen
Med reservation för ändringar och fel
Julfest 15 december
På lördag kväll 15 december blir det julfest!
Det har satts upp en lista på whiteboarden i kyrkan med olika maträtter etc som kan
finnas på ett julbord. Om man är intresserad att fixa något skriver man upp sig på listan
som hänger i kyrkan. Det blir vad det blir helt enkelt, beroende på vad som fixas.
Tanken är att vi ska ha en trevlig kväll med god mat, prat, gemenskap, sång och kanske
en och annan lek efter avslutad måltid. :)
Val av delegater till unionsmötet
Församlingen ska välja fem delegater att representera församlingen vid samfundets
unionsmöte 2-6 juli 2013 på Ekebyholm. Unionsmötet är samfundets högsta beslutande
organ i Sverige. Vi behöver snart välja församlingens delegater + några ersättare som kan
hoppa in ifall någon av de ordinarie delegaterna får förhinder.
Fyra av församlingens medlemmar är s.k. självskrivna delegater, och dessa kan inte
representera församlingen, och är alltså inte aktuella att väljas. De fyra icke valbara är:
• Paul Annala (stadgekommittén)
• Karin Rudholm (pastor)
• Mikael Rudholm (förslagskommittén)
• Kimmo Ulltjärn (ledamot samfundsstyrelsen)
Julgåvan 2012 – ge en utbildning i julklapp!
5 miljoner flickor i världen saknar grundläggande utbildning. Diskrimineringen av flickor
är en av orsakerna till världens fattigdom. Att stödja flickors utbildning är bland den
bästa investering vi kan göra för att utrota fattigdomen.
I Afrika säger man att när man hjälper kvinnorna förvandlar det inte bara deras liv – man
förvandlar hela samhället. Kvinnorna använder sin nya kunskap till att ge sina barn ett
bättre liv och blir snart en kraft som gör att tillvaron blir bättre för alla som de har
kontakt med.
Var med och öppna världen för kvinnor!
I år ber vi dig att vara med och göra det möjligt för tusentals kvinnor att lära sig läsa och
skriva. Din gåva öppnar världen för dem. De kommer att tacka dig genom att förvandla
tillvaron för sina barn, sina grannar och hela sitt samhälle.
Julgåvan tas i första hand upp i församlingarna. Men det går också att sätta in julgåvan på
pg 90 07 21-2 (märk inbetalningen "Julgåvan").
Riksarrangemang av intresse
För mer information och anmälan: www.adventist.se
ADRA Hjälpaktion 2012
Läs mer på www.hjalpaktion.se
PlusGiro 90 07 21-2 Bankgiro 900-7212
Epost-listor
Du är väl med på församlingens epost-lista [email protected]?
För att prenumerera och hantera din prenumeration: gå till
http://five.pairlist.net/mailman/listinfo/forsamlingen.
Ungdomarna har en egen lista: [email protected].
Prenumerationssidan finns på http://six.pairlist.net/mailman/listinfo/ungdomarna.
Kontakta Adventkyrkan
Scanna in QRkoden med din
smartphone för
att komma till
församlingens
hemsida!
Adventkyrkan i Linköping
Djurgårdsgatan 39
582 29 Linköping
 013-10 40 10
 [email protected]
 www.linkoping.adventist.se
PG 17 37 88-1 Församlingen
PG 15 13 78-7 Adventistsamfundet
(sätt gärna in tionde direkt på detta konto)
Månadsbladet
Innehåll: Paul Annala
 013-17 21 33
 072-72 42 980
 [email protected]
Distribution: Brita Udén
 013-17 29 91
Församlingsstyrelsen
Elisabeth BaumF, Mats Berglund,
Peter Lamberth, Daniel LeoK,
Fredrik StenmarkS, Kimmo UlltjärnF
F = Föreståndare, K = Kassör, S = Sekreterare
Plats för adressetikett
PG 90 07 21-2 ADRA,
Adventistsamfundets biståndsorganisation

Manusstopp för
nästa
nummer
(feb-mar)
20 jan
