Ladda ner

advertisement
Andliga gåvor
- Syfte Allt det som Gud skapar, skapar han i mångfald. På samma sätt har han skapat alla
oss kristna olika med olika förutsättningar och gåvor. Han ger någon en gåva och en
annan någon annan, men han ger det genom samma ande och av samma grund
syfte. Syftet är att:
1. bygga upp och ena församlingen (Rom 12:5)
2. upphöja Jesus och göra honom känd (1 Pet 4:10)
På sätt och vis är de samma, för församlingen är Kristi kropp på jorden och genom
att göra Jesus känd byggs församlingen upp.
Den helige Anden ger dessa gåvor så som han själv väljer1, vi kan inte alltid förstå
varför en får det ena eller andra men vår uppgift är inte att förstå utan att använda
våra gåvor så att församlingen byggs upp. Användandet av gåvorna är mycket viktigt
för när vi inte använder våra gåvor kommer församlingen att sakna dem2 och i själva
användandet ligger också välsignelsen som vi får genom att vara en del av helheten
och göra det Gud har kallat oss till.
(Rom 12:5) så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som
är till för varandra.
(1 Pet 4:10) Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare
av Guds nåd i dess många former. Den som talar skall komma ihåg att han får sina ord från
Gud, den som tjänar att han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta
genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen.
1
2
Se 1 kor 12:11
Se 1 kor 12:21-22
30 Andliga gåvor
Andlig gåva
Beskrivning
Andeutdrivning
Driver ut onda andar i Guds kraft
Apostel
Övergripande engagemang/initiativtagande
Barmhärtighet
Engagemang för utslagna/utstötta männinskor
Evangelisation
Kommunicerar evangeliet till icke-kristna
Förbön
Ber långsiktigt och upplever slående bönesvar
Frivillig fattigdom
Väljer medvetet en låg levnadsstandard
Gästfrihet
Får folk att känna sig hemma
Givande
Delar med sig generöst och organiserat
Hantverk
Finner glädje i hantverksarbete i församlingen
Helande
Helar kropp och/eller själ i Guds kraft
Herde
Longsiktigt ansvar för en grupps anliga hälsa
Hjälpande
Arbetar praktiskt för att frigöra andra till tjänst
Kreativ kommunikation
Uppbygger församlingen genom artistisk kreativitet
Kunskap
Samlar och analyserar idéer av vikt för församlingen
Ledarskap
Sätter mål för församlingen och får andra att följa
Lidande
Lider för tron, i glädje och segervisshet
Mission
Använder sina andra gåvor i en främmande kultur
Musik
Uppbygger församlingen och prisar Gud med musik
Organisation
Planerar effektivt för att nå mål för verksamheten
Profetia
Får meddelanden från den Helige Anden till församlingen
Singel
Arbetar effektivt och i glädje för Guds rike, som singel
Tjänande
Uppmärksammar behov och fyller dem
Tolkning av tungotal
Tolkar budskapet i sitt eget eller någon annans tungotal
Tro
Ser Guds vilja för framtiden och handlar i tro efter detta
Tungotal
Ber eller ger ett budskap på ett språk man aldrig lärt sig
Under
Kommunicerar Guds budskap genom under i Hans kraft
Undervisning
Kommunicerar sanningar så att andra kan ta dem till sig
Uppmuntran
Uppmuntrar och tröstar så att andra helas
Urskiljning
Urskiljer Guds och Satans gärningar och människors motiv
Vishet
Tillämpar kunskap på ett fruktbart sätt
Eva Rutkowska
Download