Protokoll från UDG:s styrelsemöte 7 Juni 2011

advertisement
Protokoll fört vid UDG:s styrelsemöte 20/11 2012
Kommande mötesdatum:
Plats: Domkyrkoplan
Tid: 20.20
29/1 kl20.20
25/2 Konstituerande styrelsemöte direkt efter
årsmötet
9/4 . kl20.20
21/5 kl20.20
1. Mötet öppnades
2. Närvarande: Margareta Raab, Per Sundman, Åsa af Geijerstam, Magnus Dahlberg, David
Pettersson, David Edström, Erik Nyström, Erik Lundqvist.
3. Det finns inte klart hur pengatransaktionerna mellan gosskörsföreningen, församlingen och
stiftelsen (Alice von Bahr) går till. Catarina har pratat med ekonomiansvarige Annette Kravik i
veckan. Det måste klargöras vem som ansvarar för vad. Kyrkan har krävt att detta ska vara
klart innan årsskiftet. Det finns 2 förslag.
* Vi skriver ett dokument som klargör exakt vilka kostnader/intäkter som församlingen
ansvarar för och vilka kostnader/intäkter som gosskörsföreningen ansvarar för. Stiftelsen har
ju endast utgifter
* Vi upplöser gosskörsföreningen och skriver ett gåvobrev till församlingen och säger att alla
pengar i vår kassa ska tillfalla gosskörsverksamheten inom församlingen. Det måste då finnas
en mottagande part inom församlingen med en tydlig verksamhetsplan för
gosskörsverksamheten. Arbetet med stödföräldrar, konsertadministtration osv kan fortskrida
men sker i såfall informellt.
Catarina och Per planerar in ett möte med Domprost Annica Anderbrant snarast för att
diskutera framkomliga vägar.
4. Genomgång av Goderafton
5. Mötet avslutades.
Vid protokollet:
Mikael Gustafsson, sekreterare
Catarina Malmberg, ordförande
Download