Månadens väder

advertisement
Månadens väder
mars 2007
Årets mars har sannerligen gjort skäl för sägen och med råge kunnat leva upp till sitt andra
namn "vårmånad". Epitetet vårmånad kunde till och med bytas ut mot ”sommarmånad” den
sista veckan då en räcka dagar med extremt höga temperaturer lyfte medeltempen till nära 10
grader vilket är kriterierna för sommar. Nya rekord för medeltemperatur konstaterades på
flera platser i södra Sverige. För Hallands del blev det nya rekord för bland annat Halmstad,
Falkenberg och med all sannolikhet Varberg. Kampen stod emot 1990 års värde och slogs
överlag med ett par tiondelar. Kontrasten till fjolårets mars blev därmed extremt stor då en av
de kallaste mars noterades och snön försvann de sista dagarna i månaden.
Lågtryckstrafiken var tämligen intensiv den första veckan i mars och ett flertal fronter
passerade från väster. I samband med dessa frontpassager föll det en hel del nederbörd.
Veddige rapporterade exempelvis 19mm på morgonen den 7. Lågtrycken knuffades senare i
månaden norrut då ett högtryck växte in över norra Kontinenten. Vindarna drog in mild luft
från sydväst och vips så kom dimman smygande över Kattegatts kalla vatten och sänkte ner
Halland i vemodets grådaskiga färger. Framemot mitten av månaden orkade solens alltmer
heta strålar bränna bort de tunga sjoken av dimmoln och vi fick ett par fina vårdagar. Uppe i
nordvästra Atlanten hände det dock spännande saker. Kall luft började den 17 röra sig söderut
från Grönland och mötte den för årstiden mycket milda luften över östra Atlanten. En
veritabel cocktail för en explosiv lågtrycksutveckling. Så skedde också och ett för mars
rekorddjupt lågtryck drog in den 18 och 19. I Träslövsläge uppmättes låga 962,7 hPa. Allra
lägst var det på Nordkoster med 955 hPa vilket är det lägsta lufttryck som uppmätts i
Götaland under mars månad. Vindarna runt detta lågtryck nådde allmänt hård kuling med en
medelvind på 21-24 m/s utmed kusten.
På baksidan av lågtrycket strömmade kall luft ner ända ner till Nordafrika där kamelerna
skakade tänder i decimeterdjup snö över de algeriska Atlasbergen. Den värsta kalluften gled
turligt nog väster om Halland och den kyliga luft som ändå sipprade ner gav en hel del byar
av regn snö och hagel.
En av de bästa motorerna för högtrycksbildning är paradoxalt utvecklingen av djupa lågtryck.
Av utrymmesskäl får vi nöja oss med detta faktum och konstatera att detta skedde i
efterdyningarna av lågtrycket. Högtrycket etablerades över Norrland och ett ovanligt, för
säsongen, tidigt Svartahavslågtryck drog upp emot Polen. Vinden kom därmed att kantra över
till ost och sydost och luftmassorna hämtades ifrån de snöfria ryska stäpperna ner mot
Kaspiska havet. På dess väg uppvärmdes luften kraftigt, torkade samtidigt ut och samlade på
sig massor av partiklar från både naturliga och mänskliga källor. Resultatet blev för den
österifrån kommande värmen ett karakteristiskt gyllengult torrdis som klädde in Halland i
vårskrud.
Från den 24 nådde maxtemperaturen konstant över 15 grader. Toppvärdena noterades allmänt
den 26 då en rätt frisk ostvind skapade en lätt föhneffekt över Sydsvenska höglandet.
Vägverkets mätare i Broen, utanför Slöinge, noterade flera dagar i rad Sveriges högsta
temperatur. Bland Hallands Nyheters mätstationer noterade Ullared 16,9, Eftra 18,3,
Falkenberg 18,0 och Trävslövsläge 17,1 grader. I den torra luften var dock nätterna kyliga
inlandet noterade rätt allmän frost nattetid med ner mot -5 grader på utsatta ställen.
Det är med blandade känslor man genomlever en månad som årets mars. Med förundran såg
man shortsen inträde redan i mars som den naturligaste saken i världen. Visst är det kul med
väderrekord och glassätning ute på trädgårdssoffan i värmande sol. Men i perspektivet av att
januari och februari varit rekordvarma globalt sett är det med en bitter eftersmak att glassen
konsumeras.
Per-Olof Nilsson
Nederbörd
51 mm (54)
Ort
Eftra 2007
Medeltemp
+6,2 +1,3)
Max
Min
+18,3 den 26 -0,4 den 5
2006
-2,6
+4,5 (0,4)
61
+16,9 den26 -6,1 den 31 100 mm (71)
Ullared 2007
2006
Träslövsläge 2007
2006
Ingen uppgift
+5,7 +(1,6)
+ 17,1 den 21 -0,4 den 2
92 mm
55 mm (39)
-2,0
53(Varberg)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards