Ullared 2007 - Eftra Väder

advertisement
Månadens väder
Februari 2007
En stillsam månad
Sedan augusti fjol har den väderintresserade månadsvis kunnat gotta sig i massor av härliga
väderrekord. Denna serie bröts i februari då extremvädret höll sig utanför landskapets gränser
förutom ett vindpinat snöfall i slutet av månaden. Månaden var mildare än normalt men med
ett betydligt mindre överskott än december och januari. Det innebar att säsongens vinter 06/07
inte kunde rubba rekordvintern från 88/89 i temperaturhänseende. Bokslutet för årets vinter
hamnade på +3,5 grader mot +3,8 grader säsongen 88/89. Summerar vi vintern
nederbördsmässigt så föll det betydligt mer nederbörd än normalt och nytt rekord på 378 mm
uppmättes i Eftra. Antalet dagar med snötäcke blev 11. Säsongens vinter speglar med all
tydlighet framtiden i de scenarier som klimatforskningen presenterar. Så här kan alltså
normalvintern se ut om 50 år.
Det milda vädret från januari fortsatte en vecka in i februari. Månadens högsta temperaturer
noterades överlag denna vecka med drygt 7 grader. En del lågtryck med rätt svaga
nederbördsområden passerade under denna period och en kuling på 21 m/s noterades den 2 i
Träslövsläge. Lågtryckstrafiken avtog därefter då ett högtryck byggdes upp i den kalla luften
över norra Skandinavien och motade bort fortsatta mildluftsattacker. Vindarna drog över till
ost och nordost och temperaturen sjönk långsamt. Ett par klara dagar i kalluften gav
nattemperaturer ned mot 15 minusgrader i inlandet. Molnigheten ökade mot mitten av
månaden då lite mildare luft smög sig in från sydost och temperaturen höll sig återigen
mestadels över nollan. Runt den 20 började den egentliga väderdramatiken för månaden. Kall
ishavs luft hade legat på lur ett tag över norra Ryssland och den började sätta sig i rörelse åt
sydost när ett lågtryck över centrala Ryssland samverkade med ett högtryck över Kolahalvön.
Trycksituationen mellan lågtryck och högtryck var inte olikt det enorma kalluftsutbrott som
drabbade Skandinavien i januari 1987. Lyckligtvis var luften inte lika kall denna gång och
mildluften hade inga större planer på att ge upp redan intagna territorier. Gumman Tö grävde
ned sina försvarslinjer över sydvästra Skandinavien inför mötet med den frustande Kung Bore
som anföll från nordost. Resultatet blev ett par kaotiska dygn i Sydsverige där snön och
vinden ställde till stora problem. Gumman Tö fick retirera ner mot Danmark och snön var kall
och torr drev nästan horisontellt i den kulingstarka ostvinden. Att mäta nederbörden under
sådana förhållanden är i stort sett omöjligt och värdet på 13 mm i smält form den 21 får väl
tas med en nypa salt. Snödjupet skiftade vid mätstationen i Eftra från barmark till 120 cm i de
värsta drivorna.
Våren, med Gumman Tö som anförare, fick nya krafter då Kung Bores försörjningslinjer från
nordost alltmer drogs ut. Bit för bit bröt hon ner kalluften i så kallade Motti1 och mildluften
nådde Halland den 24. Det bekymmersamma var att mildluften gled fram i ett skikt ca ett par
hundra meter ovanför marken. Nederbörden föll ner som regn genom den kalla luftmassan
utmed marken och frös till is vid nedslaget. Det känns aningen besynnerligt att se det regna
och temperaturen visar -3. Nästan centimetertjocka isbeklädnader uppstod under det envisa
regnet innan mildluften nådde marken den 25 och smälte den vackra men lömska
beläggningen. Slutet av månaden gick i brytningsvädrets tecken med omväxlande snöfall och
regn med en temperatur som återigen hamnade över nollan.
1
Taktik som finska armen använde under vinterkriget för att dela upp anfallande sovjetiska förband i små
fraktioner
Ort
Eftra 2007
Medeltemp
+0,5 (-1,3)
2006
-1,5
-0,3 (-2,1)
Ullared 2007
2006
Träslövsläge 2007
2006
Max
+7,5 den 3
+7,8 den17
Ingen uppgift
+0,8 (-0,8)
6,8 den 2
-0,6
Min
-11,4 den 10
Nederbörd
38 mm (49)
-15,0 den 11
62
41 mm (54)
-8,7 den10
61 mm
20 mm
(34)
63(Varberg)
Använder Varberg som källa för nederbörd 2006 då värdena i Läjet är mindre lämpliga pga
felkällor.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards