Övning 14

advertisement
Övning 14. Skala. Geometriska kroppar. Platonska kropparna. Tredimensionella avbildningar
Tredimensionell avbildning:
1. a) Använd fyra multilinkkuber som du bygger ihop till en kropp på två olika sätt. Det
får inte finnas fler än tre kuber i samma dimension (längd, bredd, höjd)
Rita av på prickpapper.
b) Vilken är skalan om du med fler multilinkkuber skulle bygga kroppar med dubbelt
så långa kanter? Hur många klossar behöver du då? Bygg dessa kroppar! Rita av på
prickpapper.
Vilken är areaskalan? Vilken är volymskalan?
2. En solid statymodell som väger 30 kg och är en meter hög skall förstoras så att den
blir 5 m hög i stället. Man vill att den nya statyn skall göras solid och av samma
material. Det blir dock en debatt i tekniska nämnden som skall fatta beslut i frågan
eftersom en del nämndemän påstår att statyn då skulle bli alltför tung och för svår att
flytta. Vad tror du? Motivera!
Längdskala:
3. Vad innebär kongruens? Vad innebär likformighet? Vad innebär skalan 5:1, skalan
1:20, skalan 1: 5000? Ge exempel på när avbildningar i dessa skalor skulle kunna
användas i praktiken.
4. Storfiskaren Jannes fiskar blir ofta tre gånger så långa då han talar om sin fångst. Hur
skrivs den skala han använder? Då Kalle berättar om sin fångst säger han däremot att
fiskarna är tre gånger längre. Vilken är Kalles skala? Rita bilder som illustrerar
skillnaden.
5. Vilka färdigheter behöver du för att kunna göra en ritning av rummet? Hur skrivs
skalan om du vill berätta att alla mått du använder i din ritning nu är en femtiondel av
verkligheten?
Download