Malin Björk, för GUE/NGL-gruppen. – Fru talman! Det här är en viktig debatt, därför att
alla som växer upp som flickor i våra samhällen vet hur det känns att få sitt livsutrymme
begränsat i det offentliga: i skolor, på gator, på torg, på koncerter och på sociala medier.
Överallt finns trakasserier och hot om våld som genereras av en destruktiv, sexistisk och
patriarkal våldskultur.
Som offentlig person och kvinna får jag ofta motta sexistiska eller hotfulla meddelanden
från män. I mitt fall är det från vita kränkta män. Det finns två saker som måste sägas
tydligt i den här debatten. Sexism och våld mot kvinnor är ett strukturellt problem i
Europa och globalt, och mycket, mycket, mycket mer måste göras för att bekämpa det
våldet. Alla kvinnor måste få upprättelse och förövare måste straffas. Polis och
rättsväsendet, alla behöver bli bättre.
Men det som också måste sägas med övertydlighet är att vi som står upp mot våld mot
kvinnor varje dag och som kämpar för ett mer feministiskt Europa, vi kommer inte att tåla
att den här högern och extremhögern använder våra kroppar för rasistisk smörja. För vår
kamp för kvinnors kroppar, den är också för ett liv fritt från våld, ett liv där man får välja
sin sexualitet, den är för fri abort, den är för frihet och jämlikhet för kvinnor, och den är
allt det som ni jobbar emot i vanliga fall.
I går när vi debatterade i kammaren var det tomt i högerbänken, i extremhögerbänken, för
ni bryr er inte om kvinnors kroppar och kvinnors liv. För ni bryr er om att polarisera och
skapa hot och hat. Vi kommer inte att låta er stå i vår väg. Vi kommer att stå upp för
jämlikhet och för kvinnors rättigheter varje dag i det här parlamentet. (Applåder)
(Talaren godtog att besvara en fråga ("blått kort") i enlighet med artikel 162.8 i
arbetsordningen.)