logo infogas

advertisement
1 (1)
Smittskyddsläkaren
2017-03-05
INFORMATION TILL RESENÄRER MED NORTLANDER SKID RESOR V9
TIGNES FRANKRIKE ANGÅENDE MENINGOKOCKSJUKDOM
Det har den 4/3 inträffat ett fall med en meningokockinfektion i en grupp
svenska skidresenärer som vistats i franska alperna under v9.
De personer som har haft närmaste kontakt med sjukdomsfallet och delat
boende är kontaktade och har givits behandling i förebyggande syfte.
Meningokockbakterien är vanligt förekommande, kanske så vanlig som hos
10 % av befolkningen, och orsakar som regel inga symptom alls. Bakterien
sprids genom direktkontakt eller droppsmitta av saliv.
Inkubationstiden (tiden mellan smitta och insjuknande) är vanligen 2-3
dagar, ibland längre. Det är endast ett mycket litet antal av dem som
kommer i kontakt med bakterien som blir sjuka
Risken att personer i omgivningen ska drabbas med en allvarlig infektion är
mycket liten men högst hos personer som bor nära varandra och därför
brukar man ge antibiotika i förebyggande syfte till dem.
Symptom vid svår meningokockinfektion är akut insättande feber, svår
muskelsmärta och allmänpåverkan. Ibland kräkningar, diarré, huvudvärk
och nackstelhet. I svårare fall ses blödningar i huden. Patienten upplever
ofta ”att de aldrig känt sig så här sjuka tidigare”. Det är viktigt att söka
sjukvård tidigt i sjukdomsförloppet så att behandling kan sättas in snabbt.
För sjukvårdsrådgivning ring 1177/vårdguiden
För ytterligare information om meningokocksjukdom se
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/smittsamma-sjukdomar/meningokockinfektion/
Per Follin
Smittskyddsläkare
Smittskydd Stockholm
Box 17533
118 91 Stockholm
Telefon: 08-123 143 00
Fax: 08-31 57 67
E-post: [email protected]
Besök oss: Magnus Ladulåsgatan 63 A. Kommunikationer:
Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.smittskyddstockholm.se
Download