2016 - Statistik helår hepatit B

advertisement
2017-03-14
Jenny Stenkvist
www.smittskyddstockholm.se
Hepatit B kronisk infektion och akut sjukdom
2007-2016
Kronisk infektion
Akut sjukdom
450
400
350
Antal
300
250
200
150
100
50
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
År
2013
2014
2015
2016
2017-03-14
Jenny Stenkvist
www.smittskyddstockholm.se
Smittväg för akut hepatit B smittade utomlands respektive i Sverige
n=27
Smittad utomlands n=5
Smittad i Sverige n=17
Uppgift saknas n=5
12
10
Antal
8
6
4
2
0
Heterosexuell smitta Homosexuell smitta Intravenöst missbruk
Personkontakt
Uppgift saknas
2017-03-14
Jenny Stenkvist
www.smittskyddstockholm.se
Ålders- och könsfördelning för akut hepatit B 2016
7
Man n=21
Kvinna n=6
6
Antal
5
4
3
2
1
0
15-19
25-29
30-39
40-49
Åldersgrupp
50-59
60-69
80-89
2017-03-14
Jenny Stenkvist
www.smittskyddstockholm.se
Ålders- och könsfördelning för kronisk hepatit B 2016
Man n=237
Kvinna n=154
80
70
60
Antal
50
40
30
20
10
0
00-04
05-09
10-14
15-19
20-24
25-29
30-39
Åldersgrupp
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
2017-03-14
Jenny Stenkvist
www.smittskyddstockholm.se
Könsfördelning för kronisk hepatit B
De 10 vanligaste smittländerna 2016
45
40
35
Antal
30
25
20
15
10
5
0
Man n=137
Kvinna n=91
2017-03-14
Jenny Stenkvist
www.smittskyddstockholm.se
Nydiagnostiserade kronisk hepatit B 2016
Typ av remitterande klinik
n= 391
140
120
Antal
100
80
60
40
20
0
Remitterande klinik
Download