Befattningsbeskrivningsmall Chef

advertisement
Företagets logotyp
Befattningsbeskrivning - Företaget AB
Chef i Företaget AB
1. Inledning. En sammanfattande mening som förklarar helheten - det viktigaste med
jobbet och vad företaget vill se hos den anställde.
2. Mål och delmål. Sätt ord på vilka mål som ska nås av den anställde, samt delmål som
förväntas nås på vägen. Konkretisera så mycket det är möjligt. Om personen anställs för
att lösa ett problem ska detta stå tydligt i befattningsbeskrivningen.
3. Relationer. Beskrivning av vilka relationer som ingår i befattningen. Detta kan vara
kundrelationer eller relationer till andra företag. Beskriv även på vilket sätt de ska
hanteras.
4. Ansvarsområden.
-
Punktlista över vad som ingår i både den anställdes dagliga ansvar och ansvar i
företaget som helhet.
-
Exempelvis ansvara för inköp och distribution av varor
-
Göra budget
-
Svårigheter den anställde kan komma att behöva klara av.
5. Befogenheter. Detta kan vara en beskrivning av vilken information den anställde
kommer att ha tillgång till, beslut han eller hon har rätt att fatta eller förändringar han
eller hon får genomföra.
6. Kompetensområden.
-
Beskriv mycket konkret vad den anställde förväntas klara av och vilka meriter
som krävs, tex:
-
Språkkunskaper
-
Utbildning
-
Krav på tidigare erfarenhet
Företaget AB
Gatuadress 19
111 xx Umeå
Org. num. 000000-0000
[email protected]
www.hemsida123123abc.se
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards