20160826
Hej alla föräldrar och barn i klass 3B!
Första ”riktiga” arbetsveckan är genomförd. Barnen har arbetat mycket bra! De har haft sina
nya ämnen bild och slöjd som de har tyckt mycket om.
Veckan som varit
Barnen har fått en ny läsförståelsebok. I den tittar vi på hur olika texter är uppbyggda. Barnen
tränar att läsa en text och svara på frågor med olika svårighetsgrad. De ska svara med hel
mening, ha mellanrum mellan orden, stava rätt och avsluta med punkt.
Vi har gjort ett besök hos Inge i biblioteket. Varje morgon inleds med tystläsning därför är det
viktigt att boken är med till skolan varje dag.
På NO:n har vi gått igenom vilka förmågor som vi ska arbeta mot.
- … berätta om människans kroppsdelar och sinnen.
- … diskutera saker som påverkar människans hälsa.
- … utföra fältstudier och undersökningar.
- …jämföra dina egna och andras resultat av undersökningar.
- … dokumentera dina undersökningar på olika sätt.
- … använda dig av din dokumentation av undersökningar i diskussioner och
samtal.
Vi har försökt komma på så många kroppsdelar som möjligt. Vi har också tittat på ett avsnitt
av ”Kroppen” från 70-talet som handlade om skelett och muskler.
I engelska har barnen presenterat sig med sitt namn och med en sak/djur som börjar med
samma bokstav som sitt namn. Sedan lekte vi en lek då man skulle byta namn och djur/sak
med varandra.
På matten har vi fortsatt med algoritmer. Vi har arbetat med additionsalgoritmen med och
utan växling och subtraktionstabellen med och utan att växling.
I SO:n har vi gått igenom skolans normer, mobilpolicyn på skolan och våra trygghetsmål.
Efter en enkät som alla treor gjorde i våras framkom det att korridoren och
omklädningsrummen var platser där några barn inte kände sig helt trygga. Detta kommer vi
arbeta aktivt med under året. Personal från fritids ska alltid vara med när barnen byter om och
i korridoren ska läraren vara med när barnen kommer in och går ut på rast.
Kommande vecka
På tisdag och åtta veckor framåt kommer Paloma Davet, lärarstudent följa mitt arbete. Hon
går sin sista termin på universitet och kommer att hålla flera lektioner.
No: skelett och muskler
So: klassråd och uppstart på ett geografitema som handlar om varför människor bor där de bor
Engelska: djur
Matematik: algoritmer med fokus på subtraktionsalgoritmen
Svenska: skriva brev
SVAL: se trygghetsfilm, en värderingsövning
Info
Tisdagen den 30 augusti är det föräldramöte kl.17.30-19.00 med start i aulan.
Läxor
Läs en kvart om dagen. Det är otroligt viktigt att barnen får upp läsflytet.
Vi startar upp med fler läxor nästa vecka.
Trevlig helg!
Ebbi, Sussi, Siv & Lotta