varumärkesskydd

advertisement
VARUMÄRKESSKYDD
Bygger du ditt varumärke för att få göra fler
och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd
vara en klok investering.
VARUMÄRKESSKYDD
– när du har något som ingen annan har
Varumärket är en möjlighet för företag att profilera sig och
skapa ett gott renommé för varor och tjänster. Varumärket
visar vem som står bakom en vara och kan ge information
om prisnivå, kvalité, ursprung, miljöpåverkan och andra
egenskaper som är viktiga för konsumenten. Varumärket är
ett sätt för företag att skapa en igenkänning och ett
mervärde hos kunder.
Framgång är ingen slump.
Ta väl hand om ditt varumärke.
Annars kanske någon annan
gör det.
Ett varumärke kan vara värt stora summor, till och
med mer än en maskinpark eller en produktionsanläggning. Med ett skyddat varumärke kan du alltså
höja värdet på ditt företag.
VAD INNEBÄR VARUMÄRKESSKYDDET?
Rätten till ett varumärke innebär att ingen annan än
du som innehar varumärket får använda det på varor
eller tjänster. Inte heller på en förpackning, i reklam,
affärshandling eller på annat sätt kan någon använda
ditt varumärke. Du kan alltså hindra andra från att
kopiera eller snylta på det du skapat.
Ditt varumärke är en ekonomisk tillgång. Om du har
ett registrerat skydd, ensamrätt, så kan du sälja eller
licensiera ut det. Ett varumärkesskydd kan också göra
det lättare att hitta investerare och affärspartners.
Vid konflikter kring varumärket handlar det ofta om
att företag anser att andra företag skapar varumärken
som i allt för hög grad liknar deras egna. Då kan det
handla om varumärkesintrång och du kan vända dig
till domstol. Domstolen kan i sin tur förbjuda fortsatt
intrång och döma till böter eller fängelse.
®
Symbolen visar att ett varumärke är registrerat.
En varumärkesregistrering i Sverige gäller i tio år och
kan därefter förlängas tio år i taget. Det finns ingen
tidsbegränsning för hur länge ditt skydd kan gälla.
Men tänk på att det är du själv som ansvarar för att
registreringen förnyas. För att det inte ska vara möjligt att blockera en mängd varumärken, så måste du
verkligen använda ditt varumärke. Om du inte gör
det kan ensamrätten upphävas.
OLIKA TYPER AV VARUMÄRKEN
Varumärken kan bestå av alla tecken som kan återges
grafiskt. Ord, figurer, bokstäver, siffror och formen på
en vara eller själva förpackningen.
Ordmärken
Ett ordmärke består av ett eller flera ord, som till
exempel Japp eller Marco Polo. Men det kan också
vara uppbyggt av siffer- eller bokstavskombinationer
som SVT eller 3RT. Ordmärket registreras alltid i ett
standardtypsnitt, det innebär att du också ansöker om
figurmärke ifall varumärket har en speciell form som
du vill ha ensamrätt till.
Figurmärken/logotyper
Figurmärken är de varumärken som består av en figur
eller en figur i kombination med ett ord. Hit hör också
ordmärken som utformats med ett särskilt typsnitt,
det kan vara antingen svartvitt eller i färg.
Utstyrselmärken
När varan eller förpackningen har en speciell form
kan du i vissa fall skydda den som ett så kallat utstyrselmärke. Det kan till exempel vara en parfym- eller
likörflaska. För att skyddet ska gå igenom krävs det
att utformningen skiljer sig markant från det som är
vanligt på marknaden.
Ljudmärken
Ett ljud kan också vara ett kännetecken. Ett ljudmärke
är alltså ett ljud eller en melodi med särpräglad igenkänningseffekt. För att det ska gå att skydda måste
ljudet kunna återges grafisk, till exempel med noter.
Ett känt exempel är Hemglass ljudslinga.
Kollektiv-, garanti- och kontrollmärken
Ett kollektivmärke kan ägas av en förening, ett bolag
eller en annan sammanslutning och kan användas av
medlemmarna. Garanti- eller kontrollmärken kan
registreras av myndigheter, stiftelser, föreningar, bolag
och andra sammanslutningar som fastställer krav för
eller kontrollerar varor eller tjänster. Märkena används
för de varor eller tjänster som kontrollerna avser. Ett
exempel är International Wool Societys kännetecken
som garanterar ullvaror. Deras symbol får bara användas för ullvaror som uppfyller vissa kvalitetskrav.
• Att varumärket strider mot lag, författning, allmän
ordning eller är avsett att väcka förargelse.
• Att varumärket består av något som är avsett att
uppfattas som någon annans egenartade efternamn,
allmänt kända konstnärsnamn eller innehåller en
bild av någon annan. Detta gäller i de fall där namnet eller porträttet inte syftar på någon som sedan
länge är avliden.
• Att varumärket kränker någon annans upphovsrätt
eller någon annans rätt till fotografisk bild eller
design
OLIKA SÄTT ATT FÅ VARUMÄRKESSKYDD
Det finns flera möjligheter att få ensamrätt till ett
varumärke. Genom en svensk varumärkesregistrering hos oss på Patent- och registreringsverket har
du rätt att hindra någon annan från att använda ditt
varumärke i Sverige.
ÄR DITT VARUMÄRKE UNIKT?
Ditt varumärke måste uppfylla vissa krav för att du
ska få ensamrätt. Det ska bland annat ha särskiljningsförmåga och det får inte vara förväxlingsbart
med andra varumärken.
Särskiljningsförmåga
Att ditt varumärke har särskiljningsförmåga är en
förutsättning för att vi ska kunna registrera ditt varumärke. Med det menas att det ska gå att skilja från
andra liknande varor eller tjänster.
Du kan inte få ensamrätt för ett ord som beskriver
dina varor eller tjänster. Alla som säljer kaffe måste ha
rätt att använda ord som mörkrostat och bryggmalet
i sin marknadsföring. Är det så att ordet bara vagt
antyder din vara eller tjänst kan det eventuellt anses
ha särskiljningsförmåga.
Inte förväxlingsbart
Ditt varumärke får inte riskera att förväxlas med ett
annat. Det får inte heller vara förväxlingsbart med
ett inarbetat varukännetecken eller en internationell
varumärkesregistrering som är giltig i Sverige.
Hinder för registrering
• Att särskiljningsförmåga saknas.
• Att varumärket riskerar att vilseleda allmänheten.
Varumärkesskyddet innebär att du har
ensamrätt till ett kännetecken.
Vad är skillnaden
mellan bolagsnamn
och varumärke?
Efter att du lämnat in en svensk varumärkesansökan
kan du också söka internationell varumärkesregistrering hos World Intellectual Property Organization
(WIPO) och på så sätt få ditt varumärke skyddat i
ett eller flera av de länder som är anslutna till det så
kallade Madridprotokollet.
En annan möjlighet är att ansöka om registrering
av gemenskapsvarumärke som gäller inom hela EU.
Gemenskapsvarumärke söker du direkt hos Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO).
Inarbetat varumärke
I Sverige kan du få ensamrätt också till inarbetade
varumärken. För att varumärket ska betraktas som
inarbetat ska det vara allmänt känt bland dem som
varan eller tjänsten riktar sig till. För detta krävs en
omfattande användning under lång tid
Ett bolagsnamn är namnet
på ett registrerat företag/bolag.
Varumärket är kännetecknet
för produkter/tjänster.
använder sig av ditt varumärke. Ett sätt att vara uppdaterad är genom att ta reda på vad andra varumärkesskyddar, genom till exempel Varumärkesregistret
och Svensk varumärkestidning. Om du ser att någon
gör intrång på ditt varumärke har du möjlighet att
opponera dig direkt till innehavaren. PRV handlägger
inte intrångsärenden.
På PRV InterPat finns PRV:s duktiga konsulter. De har
lång erfarenhet av att bevaka och samla information
om varumärken och hjälper dig gärna till självkostnadspris. Anlitar du dem behöver du inte själv lägga
tid på att hålla dig uppdaterad.
Kanske behöver du fler ensamrätter för att öka dina
affärsmöjligheter? På vår webbplats prv.se kan du läsa
om hur till exempel patent och designskydd fungerar.
Välkommen.
ANSÖKNINGSPROCESSEN
På vår webbplats prv.se ansöker du om varumärkesskydd elektroniskt. Fördelarna med elektronisk ansökan är många. Den som ansöker elektroniskt tar
ett långt kliv in i processen tack vare att eventuella
formella hinder undanröjs redan i ansökningshandlingen. Det innebär att tiden till besked kan bli kortare.
Du kan förstås också ansöka om ditt varumärkesskydd
på blanketten Ansökan om registrering av varumärke.
Den skriver du ut från prv.se eller skickar efter från
vår kundsupport.
Offentliggörande
Från den dag du lämnar in din ansökan till oss är den
en offentlig handling. Det betyder att vem som helst
har rätt att se vilka uppgifter som du lämnat och på
så sätt ta del av ditt varumärke.
NÄR DU HAR ETT VARUMÄRKE
Om du redan har ett varumärke är det en god idé att
bevaka så att ingen annan gör intrång på ditt skydd.
Det är upp till dig att hålla koll på att ingen annan
Hur kan jag fördjupa
mina kunskaper om
varumärken?
PRV erbjuder kurser där du kan
lära dig mer om immaterialrätt
i allmänhet eller få spetskompetens
inom ett specifikt område.
Läs mer på prv.se
För att du ska få ensamrätt ska ditt varumärke
ha särskiljningsförmåga och det får inte vara
förväxlingsbart med andra varumärken.
IMMATERIALRÄTT
Immaterialrätt är rätten till
icke-materiella tillgångar som
t ex uppfinningar, varumärken,
design eller texter ur en bok.
PATENT
Patent är ett skydd för en ny
teknisk lösning. Ett patent
ger ensamrätt att använda en
uppfinning kommersiellt.
VARUMÄRKE
Ett kännetecken som skiljer
varor och tjänster från andras.
Skyddet ger ensamrätt att
använda varumärket kommersiellt.
DESIGN
Designskyddet gäller form eller
utseende och innebär ensamrätt att använda designen
kommersiellt.
UPPHOVSRÄTT
Upphovsrätten ger skaparen av
konstnärliga och litterära verk
rätten att själv bestämma över
användningen av verket.
Du kan göra mycket med en idé. Du kan starta ett företag,
sälja idén, skänka bort den, hyra ut den, visa upp den för
att skapa intresse hos blivande samarbetspartners eller
kunder. Du kan använda din idé hur du vill samtidigt som
du vill vara noga med att se till att ingen annan använder
den på ett sätt som du inte vill. För att lyckas behöver du
tänka igenom en del saker och göra upp en plan för hur
du hanterar värdet av dina idéer – en strategi som kan
vara skillnaden mellan att lyckas eller inte lyckas.
Kundsupport 08-782 28 00
[email protected]
På Patent- och registreringsverket (PRV) arbetar vi med nya idéer i teknikens framkant – varje dag. PRV
ger ensamrätt till tekniska idéer, varumärken och design. Vi ger dig möjlighet att byta ditt personnamn
och skaffa utgivningsbevis för tidskrifter. Inom alla våra områden erbjuder vi uppdragstjänster och kurser.
JANUARI 2016 ILLUSTRATIONER: PATRIK SVENSSON FOTO: MAX GREEN EKELIN TRYCK: TMG TABERGS
[email protected]
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards