Lars Jonsson, Yttra, talare på Åre Sustainability Summi 2014

advertisement
.Hållbara varumärken driver samhällsförändring
l
så frön till positiva förändringar. Varumärken
kan vara förebilder genom att visa den hållbara
vägen.
dag förväntas att företag och organisationer berättar hur de tar miljö- och
samhällsansvar. Såväl i marknadsföring
som i rapportering till ägare, finansmarknad och andra intressenter. Detta brukar
kallas för "hållbarhetskommunikation".
Hållbarhetskommunikation handlar inte
om förföriska bilder, feel-goodbudskap eller
grön fernissa i reklamen. Hållbarhetskommu-
Ou som tycker att miljö och samhällsansvar
är viktigt, börja med att ställa dig frågan ''Vad
är det finaste och mest betydelsefulla jag
kan göra i kraft av mitt varumärke?" Det ger
en tankeställare och går på tvärs mot gamla ·
konventionella regler och ideer om varumärkesbyggnad och marknadsföringsmekanismer.
Det är en chans att tänka nytt, skapa opinion,
att stå för något. Att visa på vilket sätt ditt
varumärke står för samhällsansvar och en god
framtid. Och det är precis vad dagens kunder
förväntar sig.
Det är på så sätt varumärken skapar preferens och bidrar t ill det goda samhä llet. Så ägna
en stund åt att reflektera över vilka hållbara
lösningar just ditt varumärke står för. Oavsett
om du arbeta r i ett företag, i offentlig sektor
eller i en intresseförening.
nikation förutsätter att man har koll på sina
leverantörsled, sina varor och tjänster, miljöbedömningar, rapporteringsverktyg, lagar och
uppförandekoder. Och framförallt, dialog med
de intressenter man har. Och intressenter kan
vara allt från kunder till anställda, leverantörer,
omkringboende, föreningar, politiker, media, ja
alla som på olika sätt har intresse av eller påverkas av företagets aktiviteter.
Företag som våga r föra en öppen dialog
kring hållbarhetsfrågor skapar förutsättningar
att stärka sitt varumärke. De lär sig skapa
erbjudanden som ger både affärsnytta och
samhällsnytta.
Starka varumärken har möjlighet att uppmuntra människor att göra bättre, hälsosammar~ och mer hållbara val varje dag. Varumärken kan bidra till att omdefiniera vår vision om
livskvalitet. Varumärken kan entusiasmera och
Hållbarhetskommunikation handlar inte om förföriska bilder, feel-goodbudskap eller grön
fernissa i reklamen.
LARS JONSSON
RÅDGIVARE I
HÅLLBARHETSKOMMUNIKATION
YTTRA
[email protected]
Download