Fakta om reklam

advertisement
Vad är reklam?
• Ordet reklam härrör från två latinska ord: "re",
som betyder 'på nytt' och "clamare", som
betyder ''ropa högt'. Ordet reklam betyder alltså
att ropa högt gång på gång.
• Reklam är skapande och spridande av
information som har till syfte att marknadsföra
en produkt så att konsumenterna ändrar åsikter,
värderingar eller handlingar särskilt när det
gäller konsumtionsbeteende. Den som beställer
en reklam är oftast ett företag.
Fakta om reklam
• Syftet med reklamen är att påverka så att du vill köpa
eller prova produkter eller reklam
• Reklam som inte påverkar är betydelselös.
• Reklamen skildrar sin tid, dess seder, tankar,
människouppfattning och smak.
• Reklamen vädjar ofta till känslorna men sällan till
förnuftet.
• Reklamen utnyttjar gamla myter och fördomar och de
formar bilden av oss som män och kvinnor.
• De som gör reklam vill få det att se ut som om deras
produkter vara nödvändiga delar av hela vår
personlighet och livsstil.
Fakta om reklam
• Det viktiga i en reklambild är inte om vi tycker om den
utan hurdana budskap och betydelser den förmedlar och
vad som eftersträvas med bilden.
• Ibland ger reklamen också viktig information om
produkten och hur den används.
• Reklam finns överallt: i klädmärken, tryckta på t-tröjor, i
bussar, vid sportplaner, i TV, i radio och på Internet mm.
• Reklamerna kompletterar varandra och upprepas gång
på gång. Småningom präglas de in i vårt medvetande
och blir en naturlig del av våra tankar och vårt liv.
• Posten bär hem "otroliga personliga erbjudanden", just
för oss - när datorn har valt just oss som målgrupp.
• Även om vi bestämmer oss för att inte bli påverkade av
reklamen, är vi utsatta för den.
Download