Arbetsuppgift: Reklamanalys Fil

advertisement
Reklamanalys
Mål: Du kan söka och välja ut en reklam för att sedan sammanställa information från den genom
att svara på analysfrågorna. Ju utförligare och längre resonemang du för, desto högre kvalitet visar
du.
Uppgift: Välj en reklamannons eller reklamfilm som intresserar dig. Studera den noga innan du
börjar svara på frågorna. Svara på frågorna i den ordning de kommer, men dina svar ska skrivas i
flödande text och inte i punktform. Det är okej att använda underrubriker. Skriv läsvänligt och
tänk på skrivreglerna. Klistra in reklamannonsen eller skriv in webblänken till reklamen som du
analyserat. Fetmarkerade frågor är obligatoriska. Övriga besvaras utifrån ambition.
1. a) Vem eller vilka är avsändare?
b) I vilken typ av media finns reklamen? (TV, Internet, Tidning)
2. a) Till vilken målgrupp tror du att annonsen riktar sig till?
b) Vad får dig att tro det?
3. Vad föreställer bilderna? Ta med allt som du faktiskt ser på bilden eller i filmen.
4. Vad kommer du att tänka på när du ser reklamen? Associera fritt utifrån dina egna
erfarenheter och åsikter.
5. Hur kan man tolka bilderna? Här funderar du på:
~ vilka relationer du tror människorna på bilden har
~ vilket budskap som bilden vill förmedla
~ vilka stämningar du får genom bilden
~ om det finns symboler som ger reklamen dolda budskap
6. Hur framställs män och kvinnor i reklamen? Stereotypt, sexistiskt eller
könsrollsöverskridande?
7. a) Vad för sorts musik eller andra ljud finns med? (Gäller TV- och Internetreklam)
b) Vilken känsla förmedlar eventuella musikstycken eller ljud?
8. Budskapet. Vad tror du att avsändaren har velat säga med sin reklam?
9. Vad tycker du om annonsen som helhet? Tycker du att den fungerar eller inte?
Motivera ditt svar.
Ordlista
avsändare - den som står bakom något
dokumentär - skildrar verkliga händelser och personer
collage - utklippta bitar av papper (tidningar, affischer, foton och liknande), tyg,
fjädrar och annat som sätts ihop till en bild
retuschering - ändra på ett foto, exempelvis ta bort en person eller försköna en
persons utseende på bild
symbol - tecken eller bild som står för något; till exempel en duva kan stå för fred
eller ett hjärta för kärlek
Download