REKLAM (kortfattat)
Reklam har i syfte att sprida information om varor, tjänster eller åsikter,
värderingar.
Reklam är marknadsföring.
Målet är att synas!
”Syns man inte – finns man inte”
Image är viktigt för reklam. Det riktat sig mot olika målgrupper och
reklamen ser olika ut beroende till vilken grupp den riktar sig mot.
Olika sorter av reklam:
* Tidningsreklam: Gammal beprövat reklam. Tidningar riktar sig till
specifika målgrupper och således är det lätt att placera reklamen till rätt
målgrupp.
* Reklam i rörlig media: Finns i TV, Film, rörliga media på datorn.
Finns två olika sorter:
- Reklamfilm – klassisk som finns i reklampauser ca: 30sek-2min.
- Dold reklam (inbäddad reklam) produkter som förekommer i spelfilmer.
* Internet: Bilder, ex. flash-animation och liknande, banderoller eller i
spel förekommande reklam.
* Utomhusreklam: Allt ifrån små klistermärken till stora jätteplancher ute
i samhället – sätts oftast upp där många människor rör sig.
* Direktreklam: Delas ut (Distruberas) direkt till mottagaren via
exempelvis: post, reklamlappar, utdelning av info, försäljare (ex mobiltel),
utrop som ropar ut info.
Telefonreklam.
Även radioreklam är en sorts direktreklam – men är mera passiv.