HKK Reklamuppgift 2016

advertisement
Adolf Fredriks musikklasser
Reklamuppgift
Välj ut en reklam som du fastnar för och svara på frågorna nedan samt ta
med egna reflektioner och analyser.
Skriv 1 A4-sida och lämna in vid nästa lektionstillfälle.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Val av reklam? (TV, internet eller tidning)
Reklamvara?
Vem riktas reklamen till?
Vad handlar reklamen om?
Varför valde du denna reklam? Vad fastnar DU för i reklamen?
Tycker du att reklamen är bra? Motivera!
Tycker du att de kunde ha gjort något annorlunda i den reklamen som
du valde?
8. Tycker du att reklam i allmänhet är bra/dåligt? Motivera!
9. Beskriv utförligt vad som är skillnaden mellan reklam och
konsumentinformation.
Download