Mediedjungeln – Om reklam

advertisement
Mediedjungeln – Om reklam
Beställningsnummer: 21302tv 4
Diskussionsfrågor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Varför tror ni att det finns reklam?
Hur mycket påverkas ni av reklam?
Vad får dig att vilja ha en viss vara?
Köper man saker/kläder bara för att man sett/hört bra reklam? Varför/varför inte?
Är all reklam sann? Hur kan man ta reda på det?
Är informationen i reklamen oftast saklig (information om vara, kvalitet, pris, inköpsställe) eller
känsloframkallande?
Hur framställs killar/tjejer i reklam? Titta på och jämför manliga/kvinnliga modellerreklambilder? I
vilka miljöer befinner sig modellerna? Vad säger det om vår syn på människan och samhället?
Hur varieras miljöerna och bildspråket beroende på målgruppen?
Hur skiljer man mellan reklam och annat material i en tidning?
Vad är livsstilsreklam? Hur påverkar den oss?
Praktiska övningar
• Låt eleverna ta reda på hur mycket en annons kostar alternativt hur mycket det kostar att sända
en reklamfilm i olika kanaler på olika tider. Vem är det som betalar reklamen?
• Låt eleverna göra egna annonser om saker de gillar – och om saker de egentligen inte alls gillar,
men som de ändå ska försöka sälja. Ett exempel är att eleverna gör två reklamkampanjer för sin
skola. En där de med hjälp av stillbildskamera, skapar en positiv bild och en där de skapar en
negativ bild. Båda måste vara sanna.
• Låt eleverna anteckna hur mycket reklam de stöter på under en hel dag (tex. Genom tidningar,
tv, radio, reklampelare, direktreklam mm) och vilka produkter reklamen är för?
• Låt eleverna göra reklam för varandra Ett bra sätt att plocka fram en klasskamrats bra sidor.
• Låt eleverna få välja några olika produkter som de får i uppgift att marknadsföra i en tidning. I
vilken tidning och vart i tidningen skulle de vilja placera sina annonser. Varför?
• Låt eleverna undersöka hemma i köket, kylen, badrummet, städskåpet etc. Vilka
produkter/märken finns? Jämför sedan resultatet med hur det ser ut i reklamen. Är det samma
eller helt olika produkter?
Här kan du hitta mer fakta/övningar om reklam
www.konsumentverket.se
www.skolverket.se
www.barnreklam.nu
Mediedjungeln – en serie om mediekunskap för barn
Serien består av 10 program à 15 minuter för åldrarna 10-12 år och fem program à 10 minuter för åldrarna
6-9 år.
Följande teman tas upp i programmen: Internet, radio, tv, kvällstidning, reklam, såpa, könsroller i media,
journalistik, nyheter och film. Till varje program finns en lärarhandledning.
Handledning till Mediedjungeln om Reklam
1
Download