Mediedjungeln – Om Internet

advertisement
Mediedjungeln – Om Internet
Beställningsnummer: 21302tv 1
Diskussionsfrågor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Får man skriva vad som helst på Internet?
Kan vem som helst lägga ut/skriva saker på Internet?
Vilka lagar måste man följa när man skriver på Internet?
Får man ladda ner vad som helst från nätet? Varför? Varför inte?
Vad kan man använda Internet till?
Vad är bra/dåligt med Internet?
Hur tror ni att Internet kommer att användas i framtiden?
Skulle vi klara oss utan Internet? Varför? Varför inte?
Ska man tro på allt som står på nätet? Varför/Varför inte?
Hur vet man vad som är sant?
En tjej i programmet sa att man inte ska skriva sitt riktiga namn när man chattar. Vad tycker ni om
det?
Praktiska övningar
• Källkritik.
• Låt flera elever söka efter samma sak med hjälp av olika sökmotorer. Ett bra alternativ är att söka
fakta om en kändis. Jämför sedan vad de hittat och diskutera vad det innebär/beror på att de
ibland fått helt olika uppgifter. Vad är sant? Hur vet man vad man ska tro på? Hur vet man vem
som är källan?
• Fler övningar angående källkritik finns på www.skolverket.se och www.ur.se/webbdeckarna.
• Gör en egen nättidning/hemsida för skolan/klassen/varje elev. På www.multimedia.skolverket.se
går det att få hjälp med detta.
Här kan du hitta mer fakta/övningar om Internet
www.ur.se/webbdeckarna
www.skolverket.se
www.multimedia.skolverket.se
Mediedjungeln – en serie om mediekunskap för barn
Serien består av 10 program à 15 minuter för åldrarna 10-12 år och fem program à 10 minuter för åldrarna
6-9 år.
Följande teman tas upp i programmen: Internet, radio, tv, kvällstidning, reklam, såpa, könsroller i media,
journalistik, nyheter och film. Till varje program finns en lärarhandledning.
Handledning till Mediedjungeln om Internet
1
Download