word-format

advertisement
SAMTYCKE OCH FÖRSÄKRAN
av en partikandidat
Europaparlamentsval
Valdag
Parti
Partiets namn
Partiets kandidat
Namn (släktnamn först)
Titel, yrke eller syssla (högst två uttryck)
Personbeteckning
Samtycke och försäkran
Härmed samtycker jag till att ställa upp som kandidat för ovannämnda parti och att ta
emot ett uppdrag som ledamot av Europaparlamentet samt försäkrar att jag inte vid
dessa val har samtyckt till att ställa upp som kandidat för något annat parti eller någon
valmansförening.
Ort och datum
Kandidatens signatur
EpvS 04
Hemkommun
Download