Document

advertisement
1.
Fakta:
Heléne Fritzon född 1960!
Föddes i en politisk familj, pappa var fackligt och politiskt aktiv, mamma var med i socialdemokratiska
kvinnoklubben.
H gick med i SSU vid 14 års ålder, fick sitt första förtroendeuppdrag vid precis fyllda 18, då hon blev suppleant i
skolstyrelsen.
H blev heltidspolitiker när hon var strax över trettio och sedan skolkommunalråd under flera år. Hon var
kommunstyrelsens ordförande mellan 2002-2006. Är nu kommunalråd och vice ordfröande i kommunstyrelsen.
H är ordförande för Socialdemokraterna i Skåne sedan 2003, sitter sedan många år i partistyrelsen och är idag
en av de sju ordinarie ledamöterna i partiets verkställande utskott. H är också ledamot av styrelsen för Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) och partiets gruppledare i förhandlingsfrågor.
H är utbildad lärare, mamma till fem barn, och nyligen mormor till första barnbarnet!
En viktig förutsättning för att kunna utvecklas i det politiska ledarskapet och upprätthålla uppdragen är
familjen, särskilt man och barn, men den därutöver viktigaste personen är H:s mamma – Mormor med stort Msom alltid funnits där !!
En inte helt oviktig person i kulisserna är H: sekreterare – Sonja Emilsson- som alltid ligger steget före!
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards