Enterprise Java - Högskolan på Åland

advertisement
HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND
KURSBESKRIVNING
Uppgjord av: Joakim Isaksson
Granskad av: Sven Schauman
Godkänd av: Ledningsgruppen
Godkänd datum: 17.12.2013
Version: 1/3.12.2013
Sida 1 av 2
Utbildningsprogram
Informationsteknik
Inriktning
Mjukvaruutveckling
Studiehelhet
Valfria studier
Ämnesområde
Kurskod
I340801
Kursnamn
Enterprise Java
Kursnamn på engelska
Enterprise Java
Studiepoäng
3 sp
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall den studerande känna till och kunna tillämpa principer för utveckling och
ibruktagande av flernivåapplikationer i Java med hjälp av ramverket Spring.
För att uppfylla målet skall den studerande
-
kunna skapa dynamiska webbaserade Java-applikationer med hjälp av servlets
kunna konstruera en flernivå (multi-tier) applikation som använder sig av ramverket Spring
Innehåll
- Servlets
- Java Server Pages (JSP)
- Inversion of Control (IoC) och Dependency Injection (DI)
- Spring Core Framework
- Spring MVC
- Data Access Objects (DAO)
- Applikationsservrar
Arbetsformer
Föreläsningar,laborationer och inlämningsuppgifter.
Sida 2 av 2
Omfattning och närvaroskyldighet
Obligatorisk närvara vid laborationer samt vid genomgång av inlämningsuppgifter.
Max gruppstorlek
Kurslitteratur och studiematerial
Kurniawan, B. (2012). Servlet & JSP. BrainySoftware.com. 445 s.
Wheeler, W. & White, J. (2013). Spring in Practice. Shelter Island: Manning. 534 s.
Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Examination
Godkända inlämningsuppgifter.
Vitsordsskala
U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd)
Dokumentering
Godkänt vitsord noteras i studiekort.
Förkunskapskrav
Programmering 3, Webbserverteknik
Övrigt
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards