inteckninsgvägen 69 • 12931 hägersten

advertisement
INTECKNINSGVÄGEN 69 • 12931 HÄGERSTEN
TELEFON 087240809/0707532280 • E-POST [email protected]
PETER LÖNNQUIST
PERSONUPPGIFTER


Ålder: 28 år
Födelseort: Stockholm
MINA MÅL
Mitt yrkesval bygger på ett djupt intresse för datateknik och
systemutveckling. Jag vill utveckla mig mer inom datalogi genom att arbeta
och fördjupa mig i olika tekniska plattformar för att kunna ta på mig en
expertroll. Jag är intresserad att även kunna ta på mig en projektledarroll
men det skall ske i samklang med framtida erfarenheter och min egen
personliga utveckling. Jag bedömer mig, redan idag, kunna ta på mig
ledarroller som bygger på min expertkompetens.
De teknikområden som jag ser som naturliga och har mest erfarenheter från
är bl.a. mobil utveckling, datorgrafik, webbutveckling, distribuerade system,
numerisk analys och informations- och databassystem.
För att förstå helheten i det område som skall utvecklas anser jag att den
stora effekten får jag genom att delta i arbetet utifrån utredning (analys),
design, konstruktion t.o.m. test och leverans. Min kompetens och inriktning
är till största delen kopplad till utredning, design och konstruktion.
Jag bedömer mig själv som en person som lätt kan sätta sig in i
problemställningar och snabbt komma med lösningar. Jag har även förmåga
att delge mina kunskaper till andra på ett pedagogiskt sätt. Jag vill gärna ha
en ansvarsroll och sätter kvalitets- och leveransförmågan högst på min
agenda. Jag har lätt för att lösa mina uppgifter både enskilt och i team.
SPRÅK
Mitt modersmål är svenska och jag talar och skriver engelska flytande.
UTBILDNING
2001-2005 Kungliga Tekniska Högskolan. Stockholm
Civilingenjör Datateknik 180p
 Pågående Civilingenjörs utbildning i datateknik. Studerar just nu på 4:e
året och planerar att bli klar vintern 2005.
 Beräknad tid för examen: December 2005.
2000-2001 Kungliga Tekniska Högskolan. Stockholm
Tekniskt basår 40p
 Tekniskt basår motsvarar 3 års gymnasieutbildning i basämnena
matematik, fysik och kemi.
1999-2000 Alfamation AB Komvux. Stockholm
-1-
Hårdvara och mjukvaruspecialisten
 1 årig datorutbildning.
1993-1995 Hotell och Restaurangskolan Globen. Stockholm
3 årigt gymnasium
LABORATIONSPROJEKT PÅ KTH
2004-2005 Kungliga Tekniska Högskolan. Stockholm
Utveckling av en kompilator
Uppgiften gick ut på att skapa en kompilator för programmeringsspråket
MiniJava. Kompilatorn skrevs i Java och innefattade bland annat
syntaxanalys, typkontroll och generering av JVM-kod.
2004 Kungliga Tekniska Högskolan. Stockholm
Webbapplikation
Projektet innebar utveckling av en webbportal för Human Relation frågor.
Utvecklingen innefattade skapande av relationsdatabas (PostgreSQL) och
webbprogrammering (PHP).
2003 Kungliga Tekniska Högskolan. Stockholm
Informationssystem för sjukhus
Projektuppgiften gick ut på att ta fram ett informationssystem (databas med
gränssnitt) för ett fiktivt sjukhus. Systemet utvecklades i MS Access. I
arbetet ingick bland annat konceptuell modellering, processmodeller och
implementation av relationsdatabasen.
MINA ARBETSOMRÅDEN
Nedan följer ett axplock av de tekniker jag har arbetat med:











Java (J2SE, J2ME, J2EE, RMI).
C/C++
Webbtekniker:
Java Server Pages, Servlets m.m.
ASP (.NET).
PHP.
SQL applikationer (MySQL, SQL Server, PostgreSQL)
Relations- och objektorienterade databaser
(X)HTML, JavaScript, XML och CSS.
Standardprogram av typ MS Office.
3D modelleringsverktyget Maya.
3D api:er (Exemeplvis OpenGL).
Operativsystem: Windows, UNIX, Mac OS
Matlab.
ARBETSLIVSERFARENHET
2005 SMC AB. Stockholm
Webbprogrammerare
-2-
Utveckling av ett Svensk rehabiliteringsföretags hemsida. Arbetet
innefattade framtagande av kod och relationsdatabas. Använda tekniker var
JSP, Servlets och MySQL.
2004-Pågående Föreningssparbanken. Stockholm
Telefonservice
 Pågående extraarbete.
 Svarar på samtal från kunder som har förlorat sina bankkort.
 Gör även kortkontroller åt butiker över hela Sverige.
Sommar 2004 Björkhagens Golfklubb. Stockholm
Banarbetare
 Arbetsuppgifterna bestod i att underhålla se till att golfbanan befann sig i
bästa skick.
Sommar 2003 Accent AB. Stockholm
Lokalvårdare
 Arbetsuppgifterna bestod av kontorsstädning.
2000-2001 Newmedia.se AB. Stockholm
Webbutvecklare
 Utveckling av webb- och databaslösningar för presentation av finansiell
information. Använda tekniker var ASP och Microsoft SQL Server.
2000 Teliabutiken Kungsgatan. Stockholm
Butikssäljare
 Min
arbetsuppgifter bestod av att sälja telefoner, datorer och
telefonitjänster.
REFERENSER
Fredrik Lönnquist. F.d. VD på Newmedia.se. Telefon: 0706617472
Peter Berg, Chef FöreningsSparbanken, Telefon: 0858596201
Niklas Ståhle, Medarbetare SMC AB, Telefon: 0707231038
Jorma Nuikkala, Greenkeeper Björkhagen GK. Telefon: 0709349119
MILITÄRTJÄNSTGÖRING
1998-1999 Lastbilschaufför I1 kungsängen
Transport av förrådsmaterial.
PERSONLIGA INTRESSEN
Det största och självklara intresset för mig är familjen som består av min
sambo Helena och min son William som är 3 år. Mitt val av utbildning och
framtida yrke är också ett självklart intresse. Utöver detta så har jag allmänna
intressen som idrott och friluftsliv. Jag är även intresserad av nutidshistoria.
-3-
Download