Curriculum Vitae
Personuppgifter
Namn
Adress
Telefon
Email
Hemsida
Födelsedatum
Civilstånd
Tobias Svensson
Sjöviksvägen 59
117 58 Stockholm
08-740 25 31
[email protected]
http://hem.bredband.net/tobsv
1977-03-26
Sambo
Utbildningar
9609 – 9802
Systemteknik tele/data kommunikation 60p, Blekinge Yrkeshögskola
Utbildningen bedrevs i samarbete med Ericsson Software Technology,
Europolitan och Global One. Inlärningsmetoden ”Lärande i arbete”
genomsyrade hela utbildningen. Kurserna var uppbyggda kring projekt
med verklighetsbaserade fallbeskrivningar där samarbete i grupp blev en
naturlig del i utbildningen.
9308 – 9606
Ekonomiskt gymnasieprogram, Knut-Hahn skolan
Gymnasieutbildning med grundläggande företagsekonomi och
marknadsföring.
Anställningar
1401 –
Aastra Telecom Sweden AB
Anställd som software designer för utveckling av telefoni och unified
communication applikationer. Främst används C# och C++ i Visual Studio
2013. Teamen använder Kanban som arbetsmetodik för att organisera
projekt och utvecklings processen. Aastra är ett internationellt företag och
projekten involverar ofta kontakter med kollegor från andra länder.
1211 – 1312
Enghouse Interactive (tidigare Trio AB)
Anställd som systemutvecklare för vidareutveckling av Contact Center
plattform och hänvisningssystem. I praktiken är detta en fortsatt anställning
från Visionutveckling då Enghouse köpte upp Visionutveckling 2012. Jag
har utöver vidareutveckling av diverse applikationer portat en multi trådad
server applikation i C++ till Linux vilket har varit ett väldigt intressant och
utvecklande projekt. Utvecklingen har då skett i Eclipse.
0807 – 1210
Visionutveckling AB
Anställd som systemutvecklare för vidareutveckling av Contact Center
plattform och delägare av företaget. I praktiken är detta en fortsatt
anställning och delägarskap från Icepeak då Icepeak och Visionutveckling
gick ihop 2008. Ett av de projekt jag jobbade med var en utökning av
köservern till en outbound dialer med predictive/power/progressive/preview
dialing funktionalitet. Jag utvecklade också en statistikserver med ansvar
att ta emot och samla in statistik data för Contact Center plattformen. Alla
samtal med IVR val, köstatistik, service nivåer och agent statistik sparas
ner till en databas och realtids statistik skickas även ut till de monitor
klienter som är inloggade. Till statistik projektet skrev jag också en server
som tog emot CDR data från flera olika växlar (Ericsson MD110, MxOne,
Meridian, Avaya, MS Lync). Ytterligare ett exempel på en produkt som jag
utvecklat är en chat gateway som via Openfire och XMPP protokollet
integrerar chat till köservern och telefonisterna. Chat projektet inkluderar
även en JSP/Java/AJAX webapplikation för chat integrerad via kundens
hemsida. Utvecklingsmiljön var främst Visual Studio med objektorienterad
C++, C# med inslag av Java utveckling i Eclipse. De flesta av
applikationerna är multitrådade. Databaser som används är främst
PostgreSQL och MySQL.
0404 – 0806
Icepeak AB
Anställd som systemutvecklare med fokus på Contact Center plattform och
hänvisningssystem. Till Contact Center plattformen skrev jag en multimedia köserver som användes för att routa alla samtal/email/sms/fax till
inloggade telefonister med högst skicklighet/prio så kallad skill-based
routing. Jag skrev även en media gateway server som skickar/tar emot
email/SMS/fax i systemet. Jag utvecklade också hänvisnings gateways
mot olika växlar (MD110, MxOne, Meridian, Centrex, Philips IS3000 och
Alcatel OmniOffice). Ett annat projekt som jag deltog i var utvecklingen av
själva GUI telefonistapplikationen. Till plattformen utvecklade jag också
kalender integration mot MS Exchange, Lotus Notes, Novell GroupWise
och FirstClass och import funktionalitet från andra system som LDAP/AD,
databaser etc. Utvecklingen skedde främst i Visual Studio med
objektorienterad C++ och C#. De flesta av applikationerna är multitrådade.
Databaser som användes var MS SQL och PostgreSQL. Delägare sedan
2006.
0202 – 0401
IP Technology Communication AB
Jag var en av fyra personer som startade upp IPTC. Jag arbetade med
utveckling av Call Center applikationer, CTI (Computer Telephony
Integration), VoIP, webutveckling och konsult uppdrag. Jag har bl a
arbetat med C++, COM/DCOM, ASP/ASP.NET, C#, HTML, JavaScript,
XML, JAVA, Win32, SQL, MS SQL 2000 och Ericsson MD110 växel.
Utvecklingsmiljön har varit i Windows med Visual Studio och Borland C++
Builder.
0009 – 0201
Dream Solutions
Anställd som utvecklare för integration av telefoni, webbapplikationer och
databaser. I arbetsuppgifterna ingick även systemadministration,
installation och support. Jag arbetade med tekniker som ASP, HTML,
Javascript, C++, Java, SQL, MS SQL 7.0, och Ericsson MD110 växel.
9803 – 0008
Telennium AB
Anställd som tekniskt ansvarig för detta Call Center. Jag blev anställd
precis innan ett totalt teknikskifte skulle genomföras och fick möjligheten
att bygga upp och installera en helt ny IT-miljö vilket var väldigt intressant
och lärorikt. I de dagliga uppgifterna ingick underhåll av CTI system, MS
NT 4.0 nätverk, MS Sqlserver, MS Exchange, brandvägg och Ericsson
MD110 växel. Utöver systemadministration gjorde jag även en del
kundanpassad utveckling i C++, ASP, SQL, HTML, JavaScript och JAVA.
Ett av de projekt jag utvecklade var en Webbaserad tjänst för personal för
Call Centrets kunder. Via tjänsten gick det t ex att ändra
aktuella/schemalagda hänvisningar, söka efter kollegor och se deras
status, läsa/skicka email/fax/SMS samt lyssna av sina röstmeddelanden.
Språk
Svenska
Modersmål
Engelska
Mycket goda kunskaper i tal och skrift
Övriga Meriter
Skogsbruk
Bedriver ett eget skogslantbruk med 50 ha produktiv skog sedan 2010.
Skogsfastigheten är belägen i Blekinge. Jag älskar skog och natur och
tycker att det är väldigt avkopplande att få komma ut i skogen med
motorsågen eller röjsågen. Det är också en skön kontrast till det dagliga
mer stillasittande arbetet.
Körkort
B klass utfärdat 9704
Referenser
Lämnas på begäran