Spjällmotor LM24A, LM24A-S

advertisement
Spjällmotor
LM24A, LM24A-S
Spjällmotor för styrning av spjäll i
ventilationsanläggningar
• Vridmoment 5 Nm
• 24V AC/DC
• Tvåläges eller 3-punkt styrning
• Med inbyggd hjälpbrytare (LM24A-S)
Tekniska data
Elektriska data
Nominell spänning
Spänningsområde
Effektförbrukning
I drift
I viloläge
För dimensionering
Hjälpbrytare (LM24A-S)
Brytpunkt
Anslutning Motor
Hjälpbrytare
Mekaniska data
Säkerhet
Måttuppgifter / Vikt
Vridmoment
Vridriktning
Handinställning
Vridvinkel
AC 24 V, 50/60 Hz
DC 24 V
AC/DC 19.2 ... 28.8 V
1 W vid nominellt vridmoment
0.2 W
2 VA
1 x 1p2v, 1 mA ... 3 (0.5) A, AC 250 V
Inställbar (0 ... 100%)
Kabel 1 m, 3 x 0.75 mm2
Kabel 1 m, 3 x 0.75 mm2
Gångtid
Ljudnivå
Lägesindikering
Min. 5 Nm vid märkspänning
eller 1
Valbar med omkopplare 0
Tryckknapp för frikoppling, självåtergående
Max. 95° , justerbar 0...100% med justerbara
mekaniska stopp
150 s
Max. 35 dB (A)
Mekanisk
Skyddsklass
Kapslingsklass
EMC
Apparattyp
Omgivningstemperatur
Lagringstemperatur
Omgivningsfuktighet
Underhåll
III Säkerhetsklenspänning
IP54
CE enl. 89/336/EEC
Typ 1 (enl. EN 60730-1)
–30 ... +50°C
–40 ... +80°C
95% r.F., kondensfritt (EN 60730-1)
Underhållsfri
Måttuppgifter
Vikt
Se «Måttuppgifter» sida 2
Ca. 600 g
Säkerhetsinstruktioner
!
• Spjällmotorn är avsedd att användas i komfortventilationsanläggningar
• Spjällmotorns kapsling får ej öppnas. Den innehåller inga delar som kan bytas eller re-
pareras. Motorn är underhållsfri
• Den förinstallerade kabeln får inte demonteras
• Vid bestämning av av spjällets erforderliga vridmoment, måste uppgifter från tillverkaren
beaktas beträffande storlek, konstruktion, placering samt övriga speciella lufttekniska egenskaper
• Använd endast medlevererad vridsäkring
• Motorn innehåller elektronik som inte får kastas i hushållsavfall. Följ alltid lokala regler och
föreskrifter
1
Spjällmotor AC/DC 24 V, 5 Nm
LM24A, LM24A-S
Produktegenskaper
Enkelt direktmontage
Manuell inställning
Inställbar vridvinkel
Hög funktionssäkerhet
Flexibel signalisation
på spjällaxeln med den universella klämbygeln. Motorn förhindras att rotera med den medlevererade vridsäkringen
med hjälp av frikopplingsknappen (frikopplad så länge frikopplingsknappen är intryckt)
med justerbara mekaniska stopp
Motorn är överbelastningssäker, behöver ej några ändlägesbrytare och stannar automatiskt vid
inställda stopp
med en 1p2v inbyggd justerbar 0 ... 100% hjälpbrytare (OBS avser utförande LM24A-S)
Tillbehör
Elektriska tillbehör
Mekaniska tillbehör
Beskrivning
Datablad
Extern hjälpbrytarsats med en eller två 1p2v hjälpbrytare
Extern potentiometersats P..A
T2 - S..A
T2 - P..A
Klämkopplingar, axelförlängare, etc
T2 - Z..
Elektrisk anslutning
~
T
• Anslutning över skyddstransformator.
• Ytterliggare motorer kan parallelkopplas
Observera effektdata
+
–
!
+
–
0
1
Vridriktning
2
3
0
S1 S2 S3
0
1
1
Hjälpbrytare
Ansluts med ledare S1, S2 och S3
(avser utförande LM24A-S)
3-punkt
T
OBS:
Tvåläges
~
Kopplingsschema
1
1
0
1
1
0
S1 S2 S3
3
0
1
0...100%
S1 S2 S3
2
0...100%
S1 S2 S3
0
Måttuppgifter [mm]
47
61
64
Måttritning Spjällaxel
Längd
min. 37
2
6 ... 20
22
94
41
PDF • v1.2 • SWE • Med reservation för tekniska ändringar
66
88
116
2
1
> 37
6 ... 20
>6
< 20
3
4
6 Nm
8
10
70214-00001.C
MonteringsanvisningLM..A...
1
1mm
1
2
5
2
65°
www.belimo.se
1
Z-PI
1
KopplingsschemanLM..A..
T
~
T
~
+
L1
–
N
+
L1
–
N
0
2
3
0
1
0
1
AC24V/DC24V
T
~
~
T
+
+
–
+
~
~
!
–
1
2
3
1
2
3
T
1
DC48...110V
(LM72A..)
1
3
+
S1 S2 S3
–
~
2
+
~
1
0
1
2
3
+
S1 S2 S3
0
0...100%
LM24A.. LMC24A..
LM72A..
AC100...240V
!
N
L1
LM24A-S..
L1
N
L1
1
LM24AP5..
L1
1
S1 S2 S3
1
2
3
1
2
3
S1 S2 S3
0
1
S1 S2 S3
0...100%
2
3
DC 0…10 V
DC 2…10 V
5
LM24A-SR.. LMC24A-SR..
LM24A-MF..
!
N
L1
T
DC48...110V
(LM72A-SR..)
1
2
1
3
1
2
DC 0…10 V
DC 2…10 V
5
LM72A-SR..
!
N
L1
T
AC100...240V
1
2
1
Y
U5
2
3
Y
U
+
3
DC 0…10 V
MP
5
LM24A-MP..
Y
U5
2
–
AC24V/DC24V
(LM24A-V / VR..)
T
T
~
1
Y
U
+
–
~
–
T
AC24V/DC24V
0
LM230A-S..
~
LM230A.. LMC230A..
1
2
+
DC 0…10 V
DC 2…10 V
VR..
5
LM24A-V
LM230ASR..
2
LM230A-V/VR..
www.belimo.se
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards