Spjällmotor SM230A-SR

advertisement
Spjällmotor SM230A-SR
Spjällmotor för styrning av spjäll i
ventilationsanläggningar
•
•
•
•
•
För spjäll upp till och med ca. 4 m2
Vridmoment 20 Nm
230 V AC
0...10 V DC kontinuerlig styrsignal
2...10 V DC mätspänning
Tekniska data
Elektriska data
Mekaniska data
Säkerhet
Måttuppgifter / Vikt
Nominell spänning
Nom. spänningsområde
Effektförbrukning
I drift
I vila
För dimensionering
Anslutning Matningsspänning
Styrsignal
AC 100 ... 240 V, 50/60 Hz
AC 85 ... 265 V
3,5 W vid nominellt vridmoment
1W
6,5 VA
Anslutning 1 m, 2 x 0.75 mm2
Anslutning 1 m, 4 x 0.75 mm2
Vridmoment
Styrning Styrsignal Y
Arbetsområde
Återföring, mätspänning
Hjälpspänning, extern matning
Synkronisering
Vridriktning
Läge vid Y = 0 V
Handinställning
Vridvinkel
Gångtid
Ljudnivå
Lägesindikering
Min. 20 Nm vid märkspänning
DC 0 ... 10 V, typiskt ingångsmotstånd 100 kΩ
DC 2 ... 10 V
DC 2 ... 10 V, max. 1 mA
DC24V ±30%, max. 10mA
±5%
Valbar med omkopplare 0 / 1
Valbar med omkopplare 0
resp. 1
Tryckknapp för frikoppling, självåtergående
Max. 95° , justerbar 0...100% med justerbara
yttre mekaniska stopp
150 s
Max. 45 dB (A)
Mekanisk
Skyddsklass
Kapslingsklass
EMC
Lågspänningsdirektivet
Apparattyp
Omgivningstemperatur
Lagringstemperatur
Omgivningsfuktighet
Underhåll
II Säkerhetsisolerad
IP54
CE enl. 89/336/EEC
CE enl. 73/23/EWG
Typ 1 (enl. EN 60730-1)
–30 ... +50°C
–40 ... +80°C
95% r.H., kondensfritt (EN 60730-1)
Underhållsfri
Måttuppgifter
Vikt
Se «Måttuppgifter» se sida 2
Ca. 1 200 g
Säkerhetsinstruktioner
!
• OBS: Starkström 230V
• Spjällmotorn är avsedd att användas i komfortventilationsanläggningar
• Spjällmotorns kapsling får ej öppnas. Den innehåller inga delar som kan bytas eller repareras. Motorn är underhållsfri
• Den förinstallerade kabeln får inte demonteras
• Vid bestämning av av spjällets erforderliga vridmoment, måste uppgifter från tillverkaren
beaktas beträffande storlek, konstruktion, placering samt övriga speciella lufttekniska egenskaper
• Använd endast medlevererad vridsäkring
• Motorn innehåller elektronik som inte får kastas i hushållsavfall. Följ alltid lokala regler och
föreskrifter
1
Spjällmotor AC 230 V, 20 Nm
SM230A-SR
Produktegenskaper
Funktionsbeskrivning
Motorn styrs med en standard styrsignal DC 0...10V. Motorn går till läget motsvarande styrsignalens storlek. Mätspänning U DC 2..10V motsvarar motorns verkliga position 0...100%
Enkelt direktmontage
på spjällaxeln med den universella klämbygeln. Motorn förhindras att rotera med den medlevererade vridsäkringen
Manuell inställning
Inställbar vridvinkel
Hög funktionssäkerhet
med hjälp av frikopplingsknappen (frikopplad när frikopplingsknappen är intryckt)
med justerbara yttre mekaniska stopp
Motorn är överbelastningssäker, behöver ej några ändlägesbrytare och stannar automatiskt vid
inställda stopp
Tillbehör
Elektriska tillbehör
Mekaniska tillbehör
Beskrivning
Datablad
Hjälpbrytare S..A..
Återföringspotentiometer P..A..
Fjärrstyrpotentiometer SG..24
S..A..
P..A..
SG..24
Spjällaxelförlängare AV..
Z-SM..A..
Elektrisk anslutning
SG..24
Y
U5
!
1
2
1
2
3
DC 0…10 V
DC 2…10 V
5
56
• OBS: Starkström, matningsspänning 230V!
• Ytterliggare motorer kan parallellkopplas
observera effektdata.
L1
64
OBS
N
T
Kopplingsschema
Spjällaxel
Längd
Klämbygel normal
Klämbygel vänd
min. 42
min. 20
2
30
10 ... 20 (26,7)
10... 20
131
41
LM230A-SR • S • v1.0 • 03.2006 • Med reservation för tekniska ändringar
88
139
1
2
> 48
10 ... 20
> 10
< 20
3
4
9 Nm
10
10
70214-00003.C
Monteringsanvisning SM..A..
1
1 mm
1
2
5
2
65°
1
Z-PI
> 20
www.belimo.se
1
Kooplingsscheman SM..A..
~
~
T
T
+
L1
–
N
+
L1
–
N
0
1
3
2
3
0
1
T
~
~
–
T
+
~
~
AC 24 V / DC 24 V
1
2
3
1
2
3
–
+
+
+
S1 S2 S3
T
0
1
1
–
~
2
+
~
1
0
1
2
3
+
S1 S2 S3
0
0...100%
SM24A..
AC 100 ... 240 V
!
SM24A-S..
SM24AP5..
N
L1
L1
N
L1
L1
1
2
3
1
2
3
1
S1 S2 S3
S1 S2 S3
0
1
0...100%
2
+
3
DC 0…10 V
DC 2…10 V
5
SM24A-SR..
SM24A-MF..
!
N
L1
1
2
1
SM230ASR..
1
2
+
3
DC 0…10 V
MP
5
SM24A-MP..
T
AC 100 ... 240 V
–
Y
U
Y
U5
2
3
5
DC 0…10 V
DC 2…10 V
AC 24 V / DC 24 V
(SM24A-V / VR..)
T
T
~
1
0
–
~
–
Y
U
T
AC 24 V / DC 24 V
S1 S2 S3
SM230A-S..
~
SM230A..
1
1
2
+
VR..
SM24A-V
SM230A-V / VR..
2
www.belimo.se
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards