Gammelstads kyrka och kyrkstadsliv

advertisement
Resa i tiden: Destination medeltiden II (svart väska A)
Producerad av Norrbottens museum
Gammelstads kyrka och livet kyrkbyn
Under 1200-talet var nutidens Gammelstad 1 en liten ö i Luleälvens mynning. Att den
vid den tiden låg vid älvmynnigen beror på landhöjningen. Idag kan man bara se
älven från toppen av kyrktornet och Gammelstad är inte längre en liten ö utan hör till
fastlandet.
Öns läge mellan två handelsvägar - älven och kusten - var utmärkt som
marknadsplats. Längs älven färdades samer och längs kusten seglade köpmän från
Östersjön. Här träffades man för att sälja och byta varor, t ex torkad gädda, insaltad
lax, pälsar, skinnvaror, salt, havre och vete.
Fler människor började så småningom att samlas runt marknadsplatsen och en del
blev bofasta. Tillslut hade ett litet samhälle växt upp. Den gamla kyrkan var snart för
liten och bönderna i bygden ville bygga en ny och större kyrka.
Stenkyrkan i Gammelstad är Norrlands största medeltida kyrka och den började
byggas under 1400-talet. Det var ett mycket omfattande byggprojekt och ställde stora
krav på traktens bönder. Många av dem hade flera mil att gå eller ro till
arbetsplatsen.
Runt kyrkan byggdes nu en kyrkstad upp. Under kyrkhelgerna reste folk från när och
fjärran till kyrkan. De som hade långt att åka byggde sig en kyrkstuga att övernatta i.
Bönderna kunde även använda sin kyrkstuga vid bröllop, begravningar, marknader
och möten.
Att dra oxe var en lek som barnen kunde
leka under marknadsdagarna.
Som mest fanns det 484 stugor och 359 stall. Idag finns 408 stugor och sex stall
bevarade. Kyrkstugor finns i hela Norrland och har varit allra vanligast i Norrbottens
län och Västerbottens län.
1
Gammelstad ligger ca 1,5 mil väster om Luleå
Download