Rapport - Schema - Folkuniversitetet

advertisement
Folkuniversitetet
Läsåret 14/15
SCHEMA
Trollhättan
Utskriftsdatum: 2014-09-12
Klass: SA1
Ansvarig lärare: Gottlow Lisa, Fauré Jonas
"Sjukanmälan på telefon 08-51 90 93 21 senast kl 14.00."
Måndag
Tisdag
Onsdag
08:30
Torsdag
08:30
Fredag
08:30
40
40
08:50
09:00
20
40
09:00
TTF
LGW,JFE
Naturkunskap 1b
GMY
Forum1
Idrott och hälsa 1
SNN Älvhögsborg
Engelska 5
EBD Morrison
Lagerlöf
09:00
Matematik 1b
RKE
Neruda
40
09:50
09:50
09:50
09:50
09:50
10:00
10:00
20
40
11:00
20
10:20
10:20
10:20
10:40
Matematik 1b
RKE
Forum1
40
Samhällskunskap 1b
LGW
Lagerlöf
11:40
Psykologi 1
LGW Lagerlöf
11:40
40
Moderna språk 3, franska
JFL Ferlin
Moderna språk 3, spanska
JFE Joyce
Moderna språk 3, tyska
ISG Ibsen
11:40
20
10:20
Engelska 5
EBD
Ferlin
11:40
11:40
20
12:20
12:30
12:30
12:30
40
40
Svenska 1
DNN Morrison
Filosofi 1
JLT Joyce
20
40
Samhällskunskap 1b
LGW
Joyce
Naturkunskap 1b
GMY
Ferlin
14:00
Moderna språk 1, franska
JFL Key
Moderna språk 1, spanska
JFE Ovidius
Moderna språk 1, tyska
ISG Homeros
13:00
20
40
13:50
14:00
40
Moderna språk 1, franska
JFL Dickinson
Moderna språk 1, spanska
JFE Ovidius
Moderna språk 1, tyska
ISG Boye/Cervantes
13:40
13:50
20
40
12:00
12:30
13:00
11:00
20
12:00
20
20
13:50
14:00
Religionskunskap 1
JLT
Joyce
15:00
13:50
14:00
Moderna språk 3, franska
JFL Dickinson
Moderna språk 3, spanska
JFE Ovidius
Moderna språk 3, tyska
ISG Ibsen
13:50
14:00
14:00
Matematik 1b
RKE Gordimer
20
Svenska 1
DNN Ovidius
40
15:00
15:00
15:10
20
15:20
15:20
15:20
20
15:30
40
40
15:40
16:00
Resurstid
DNN,GLN,RKE,EBD
20
Svenska som
andraspråk 1 DNN
Ovidius
20
40
40
16:50
17:00
DNN :
EBD :
GLN :
GMY :
ISG :
JFE :
JFL :
JLT :
LGW :
RKE :
SNN :
16:00
Neumann Diana
Björklund Elizabeth
Landgren Göran
Manley Gareth
Selling Ina
Fauré Jonas
Farouqa Guldahl Janet
Lindquist Johanna
Gottlow Lisa
Kabagambe Ronnie
Nilsson Sofia
3/10, 08:30-15:20 Friluftsdag
Download