inbjudan - Equalis

advertisement
inbjudan
Användarmöte för
DNA
9–10 november 2011
Quality Hotel Konserthuset
Amiralsgatan 19, Malmö
Välkommen till Equalis
användarmöte för DNA
Anmälan,
program och
information:
equalis.se
Programmet vänder sig till deltagare i Equalis
kvalitetssäkringsprogram och andra intresserade.
Användarmötet är ett tillfälle att få möta både nya
och gamla bekanta och lära av varandras
erfarenheter.
Programmet vid årets användarmöte fokuserar till stor del på hemoglobino­
patier och genetisk diabetes. Vi får veta mer om medicinsk bakgrund och
diagnostik med hjälp av molekylärbiologiska tekniker. Dessutom anordnas
ett diskussionsforum med temat ”DNA analys på transfunderade och trans­
planterade patienter”. En ny punkt för året är ”Landet runt”, där vi får ta del av
presentationer från några laboratoriers vardag. Givetvis kommer vi även att
gå igenom resultaten för årets olika utskick och diskutera dessa med målet att
ytterligare förbättra våra analyser.
Det finns möjlighet att avsluta användarmötet med ett studiebesök på
några av laboratorierna vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö.
Equalis och expertgruppen ber att få hälsa alla
hjärtligt välkomna till årets möte!
Konferensavgift:
3700 kr exkl. moms.
Anmälan efter 7 oktober:
4000 kr exkl. moms.
Övernattning
tillkommer.
Programinnehåll:
Hemoglobinopatier – medicinsk
bakgrund och diagnostik, tekniker/
metoder, så löser vi kliniken på olika
sätt. DNA analys på transfunderade och
transplanterade patienter. ”Landet runt”.
Genetisk diabetes, patientfall, MODYdiagnostik i praktiken. Redovisning
av utskick. Nomenklatur.
Nya analyser.
ANMÄLAN
SENAST
14 oktober
Expertgruppen för DNA
Joyce Carlson (ordf), Fredrik Enlund, Lena Fredriksson, Lovisa Olsson,
Jan Söderman, Camilla Valtonen-André
Joyce Carlson
Gunnar Nordin
Marie Lundberg
Expertgruppens ordförande
Vd
Programkoordinator
Inbjudna föreläsare
Carola Andersson, Klinisk Molekylär Patologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Ewa Lavant, Labmedicin Skåne, Klinisk kemi, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Rebecca Rappner, Labmedicin Skåne, Klinisk kemi, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Nael Shaat, Institutionen för kliniska vetenskaper/Diabetes och endokrinologi, Skånes
Universitetssjukhus Malmö
Christin Sisowath, Klinisk kemi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Föreläsare från Genanalys, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Equalis användarmöten har inga sponsorer och finansieras helt av deltagarnas avgifter.
Postadress:
Box 977 751 09 Uppsala Besöksadress: Kungsgatan 113 Uppsala
[email protected] Telefon: 018 - 69 31 45 www.equalis.se
E-post:
Download