Mall till program

advertisement
5
okt.
Byggdagen 2016
Hotel Malmköping, Foto Kaj Hellner
08.30 – 09.00 Kaffe och fralla uppdukat
09.00 – 09.45 Tillsynsvägledning och byggnadsnämndens tillsyn: WS 1
Länsstyrelsen återkopplar kort om byggnadsnämndens tillsyn och önskemål
beträffande tillsynsvägledning. Klimatskalets och energikravens ökade betydelse i ett
förändrat klimat inleder vår första WS- Kaj Hellner, Länsstyrelsen
09.45 – 11.00
Tillgänglighet och tillsyn av lekplatser något för BN: WS 2
Oxelösunds kommun lyfter tillgänglighetsarbetet och tillsynen av lekplatser.
Camilla Andersson & Anna Ginell, Oxelösunds kommun.
11.00 – 11.15 Bensträckare och frukt
11.15 – 12.30 Dialog för resurser genom tillsynsplan: WS 3
Vingåkers kommun presenterar hur kommunen jobbar med sin tillsynsplan och
resurser för tillsynsarbete.
Tony Ljunberg, Vingåkers kommun.
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.45 Den juridiska metoden WS 4
Länsstyrelsen ger oss en inblick i den juridiska metoden och hur den växelverkar med
fattade beslut. Även asylboenden m.m. berörs. – Charlotte Scholz, Länsstyrelsen.
14.45 – 15.15
15.15 – 16.30
Eftermiddags kaffe
Sammanhållen bebyggelse WS 5
Gnesta kommun lär oss mer om tolkning av begreppet ”sammanhållen bebyggelse”
med några handfasta övningar– Lisa Wentzel, Gnesta kommun.
16.30 – 17.00
Avslut och sammanfattning av dagen samt fortsatt arbete
Arbetsgruppen för Byggdagen 2016 summerar dagen.
lansstyrelsen.se/sodermanland
Download