Första världskriget

advertisement
Första världskriget
1914 - 1918
3.
2.
1.
Varför blev det krig?
5.
4.
2
s.194
Orsaker till första världskriget:
Imperialismen
• Industrialiseringen
skapade behov av
råvaror och nya
marknader.
• Kapplöpning om
kolonierna.
• De europeiska
industriländerna delade
Afrika mellan sig.
Orsaker till första världskriget:
Kapprustning
• Industrialiseringen gav
resurser till masstillverkning
av vapen.
• Många länder införde allmän
värnplikt.
• Storbritannien och Tyskland
bygger upp sina flottor, vill
dominera haven
(imperialismen)
• En rustningsspiral inleddes
där man hetsade varandra
till att skaffa fler vapen.
s.194
Orsaker till första världskriget: Nationalism och motsättningar
mellan Europas folk
• Balkan ”Europas oroliga
hörn” efter att flera länder
frigjort sig från Turkiet.
• Motsättning mellan
Österrike och Serbien som
stöds av Ryssland.
• Ekonomisk motsättning
mellan de ledande
industriländerna
Storbritannien och Tyskland.
• Motsättning mellan Tyskland
och Frankrike efter kriget
1871.
s.195
s.194
Orsaker till första världskriget:
Allianser
• Allianssystem där länderna
lovade hjälpa varandra i krig.
• Trippelalliansen
(centralmakterna): Tyskland,
Österrike, Italien (byter sida
senare).
• Ententen (de allierade):
Storbritannien, Frankrike,
Ryssland.
Orsaker till första världskriget:
Bristen på demokrati
• 1914 saknades rösträtt i
många europeiska
länder.
• Ett fåtal män kunde
fatta beslut utan att ta
hänsyn till vad folk tyckt.
• Krigsrisken ökade då
regeringarna inte var
valda av hela folket.
7
s.195
8
Skotten i Sarajevo
• Bosnien tillhörde Österrike
men många ville förena
Bosnien med Serbien.
• 28 juni 1914 mördades
Österrikes tronföljare, Franz
Ferdinand, i Sarajevo av
serbiske nationalisten
Gavrilo Princip.
• Österrike ställde hårda krav
på Serbien efter mordet.
• Österrike anföll sedan
Serbien, pga allianserna dras
fler länder in.
• Första världskrigets
tändande gnista.
s.196
Svarta veckan
s.196-197
En månad efter mordet:
28/7 Österrike anfaller Serbien.
30/7 Ryssland gör sig beredda att försvara Serbien.
1/8 Tyskland förklarar Ryssland och Frankrike krig.
3/8 Tyskland anfaller Frankrike och tar vägen genom neutrala
Belgien.
4/8 Storbritannien kommer till Frankrikes hjälp.
s.199-200
Kriget på västfronten
• Fransk-tyska gränsen
hårdbevakad
(Maginotlinjen).
• Tyskarna går genom Belgien
för att omringa Frankrike.
• ”Undret vid Marne” –
fransmännen slår tillbaka
tyskarna vid floden Marne.
• Ställningskrig i skyttegravar
där inte mycket händer ”På
västfronten intet nytt”.
• Några stora slag:
Verdun 1916
Somme 1916
Kriget på Östfronten
• Österrike anfaller Serbien,
når Belgrad men slås
tillbaka.
• Ryssland marscherar snabbt
in i Tyskland.
• Tyskarna för över trupper
från väst tack vare bra
järnvägssystem.
• Tyskland besegrar Ryssland
vid Tannenberg 1914 –
Ryssland återhämtar sig
aldrig.
s.200-201
Kriget till havs
• U-båtar nytt vapen.
• Tyskt u-båtskrig för
att stoppa engelsk
handel.
• USA varnar Tyskland
då amerikanska
passagerare dött i
sänkt fartyg 1915.
• Efter uppehåll börjar
Tyskland sänka skepp
igen 1917.
• USA går in i kriget.
s.201
Nya vapen
• Kulsprutor, u-båtar, flygplan (mest
spaning), stridsvagnar, pansarskepp,
handgranater, minor, gas.
• Allmän värnplikt gav enorma arméer.
Kriget avgörs
•
•
•
•
•
1917 går USA in i kriget efter tyskarnas u-båtskrig.
1918 finns 1 miljon amerikanska soldater i Europa.
Tyskland saknar reserver.
11 november vapenstillestånd (11/11 kl 11).
Ca 10 miljoner döda.
s.204
Versaillesfreden
1919 samlas segermakterna i Versailles
(Paris).
Mycket hårda fredsvillkor:
• Tyskland tvingas erkänna sig skyldiga
till kriget (skuldparagrafen) och betala
enormt skadestånd.
• Tyskland förlorar alla kolonier.
• Tyska armén begränsas till 100 000
man.
• Tyskland lämnar Alcase-Lorraine till
Frankrike.
• Tyska flottan ska överlämnas till
britterna (besättningarna sänkte sina
skepp).
• Österrike-Ungern förlorar områden
och Ungern blir självständigt.
Fredsorganisation bildas - NF
(Nationernas förbund)
Många nya stater i Europa.
s.205-206
1918 efter kriget
1914 före kriget
17
Bakgrund till ryska
revolutionen
• Ryssland fattigt bondeland då
Europa industrialiseras under
1800.
• Tsaren (kejsare) styr enväldigt,
livegenskap.
• Viss industri slutet 1800, medeloch arbetarklass växer fram och
kräver samhällsförändringar.
• Tidiga 1900 oroligt, strejker,
demonstrationer.
• En duma (riksdag) tillsätts.
• 1914-1918 dras Ryssland in i
första världskriget.
Tsar Nikolaj II
s.208
Socialismen
•
•
•
Karl Marx ville förbättra för arbetarna under 1800-talet.
Arbetarklassens ideologi.
Samhällets tillgångar ska ägas tillsammans och fördelas efter
behov, staten styr ekonomin.
• Två inriktningar:
1) Socialdemokrater vill förändra samhället med reformer
(fredligt)
2) Kommunister vill förändra med revolution
Ryska revolutionen
1917
• Sovjeter (socialistiska arbetarråd) bildas i landet.
• Tsaren tvingas abdikera, provisorisk regering tillsätts.
Oktoberrevolutionen 1917
• Bolsjevikerna (ryska kommunister) tar makten, Lenin ledare.
• Ryssland blir socialistiskt.
1918
• Bolsjevikerna förlorar val men tar makten med våld.
• Tsarfamiljen avrättas.
1918 - 1921
• Inbördeskrig, Röda (bolsjevikerna) – Vita (borgerliga).
• Röda armén segrar, Ryssland blir Sovjetunionen.
s.209-210
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards