SummerCamp 2017

advertisement
Sida4
Föreningsdrivna lägret för åk 2-7
SummerCamp 2017
Information om lägret i Vinslöv
Datum: 19-22 juni 2017 (vecka 25)
Tid: måndag - torsdag 08.30 - 16.00.
Samlingsplats: Se schema som skickas ut på e-mail senast v. 23
Plats: Olika anläggningar respektive dag i Vinslöv. Alla barn är på samma anläggning.
Ledare: Gruppledare och aktivitetsledare från Vinslöv.
Program: Preliminärt sex olika aktiviteter varje dag såsom fotboll, handboll, smide, skapande,
hembygdsföreningen, scouting och mycket annat roligt.
Mat: Lunch och mellanmål serveras varje dag i anslutning till aktiviteterna.
Anmälan: Senast den 1 maj, på www.hassleholm.se/summercamp2017. Anmälan är bindande.
Antalet platser är begränsat så "först till kvarn" gäller.
Betalning: Betalning görs senast den 1 maj enligt information via anmälan.
Kostnad: 400 kr för första barnet i varje familj. 300 kr för barn 2, 3, 4 osv inklusive lunch,
mellanmål och lägertröja.
Kontaktperson: Daniel Högstedt, 0708 - 26 35 00, [email protected]
Övrigt: Uppdelning i grupper kommer att ske med hänsyn till ålder. Du skall ha lämplig klädsel
för respektive aktivitet, idrotts/friluftskläder. Vi förbehåller oss rätten att göra smärre justeringar i
upplägget. Slutgiltig information utkommer senast vecka 24.
Väl mött till en aktivitetsrik och spännande Summer Camp 2017 i Vinslöv,
önskar arrangerande föreningar och ledare.
Download