Kravnivåer

advertisement
2010-11-07
Område 6 Vinslöv
Hässleholms kommun
Kravnivåer
SO
Område 6 – Vinslöv
Sidan 1
Översiktsschema över
kravnivåerna
Gul färg – F-3
Grön färg – 4-6
Blå färg – 7-9
Sidan 2-16
Årskursspecificerade
kravnivåer med
förklaringar
Geografi
Historia
Religion
Samhälle
Sidan
Sidan
Sidan
Sidan
2-4
5-9
10-12
13-16
_______________________________________________________________________
Område 6
Telefon 044-81730
Fax 044-840 10
Vannebergavägen 36
288 32 Vinslöv
http://www.hessleholm.se/omr6
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
Världen efter 1945
Sveriges 1900-talshistoria
2:a världskriget 1939-1945
Mellankrigstiden och
nazismens framväxt
Ryska revolutionen 1917
1:a världskriget 1914-1918
Ryssland under 1800-talet
USA under 1800-talet
Nordens historia under
1800-talet
Internationella kriser /
samarbete
Industriella revolutionen
Etik och moral
Fattiga och rika
Franska revolutionen
Skriftlösa religioner
Samhällets ekonomi
22
Amerikanska revolutionen
Judendom, Islam,
Hinduism och Buddhism
Arbetslivet
21
Upptäcksresorna
Världsreligionerna
(förutom kristendomen)
Kommunen
20
Araberna
Etik och moral
Så styrs Sverige
19
Längs gula floden
Svenska kyrkans
verksamhet idag
Val och partier
18
Antikens romare
Väckelserörelsens framväxt
Massmedia
17
Antikens greker
Svenskt kyrkoliv under
1800-talet
Lag och rätt
16
Första staten - Egypten
Katolska, ortodoxa och
protestantiska kyrkor
Ungdomar och droger
Frihetstiden
Etik och moral
Ungdomar i konflikt
Stormaktstiden
Grekisk mytologi
Dina pengar
Människan och miljö
Vasatiden
Nya testamentet och Jesus
Studiebesök, PRAO
Två världar i en
Medeltiden efter 1400
Gamla testamentet
FN, flyktingfrågor
Tema Resurser och näring
Medeltiden före 1400
Svenska kyrkan, samfund
EU
Tema Norden
Vikingatiden
Andra religioner
Media
Atmosfären och klimat
Skånes historia
Luther, reformationen
Lag och rätt
Oceanerna
Järnåldern
Klosterliv, Birgitta
Riksdag / politiska partier
Jordens yta
Bronsåldern
Etiska samtal 4-6
Samhällsfunktioner
och trafik
Vår planet
Stenåldern
Kristendom
Allemansrätten
Världsdelarna
Istiden
Asatron
Närsamhället
Övriga världen
Däggdjuren
Årets högtider
Demokrati,
Klass- och Elevråd
Europa
Första livet på land
Andra religioner
Trafik
Sverige
Första livet i havet
Berättelser ur NT
Min plats på jorden
Skåne
Jordens födelse
Berättelser ur GT
Hemmet och familjen
Inledande kartkunskap
↑
↑
↑
↑
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
↑
NIVÅ
Historia
Religion
Samhälle
Geografi
Download